Wat is de betekenis van Beetgumermolen (Bitgummole) in Beetgum?

2023-12-06
Monumenten in Nederland: Friesland

R. Stenvert (2000)

Beetgumermolen (Bitgummole) in Beetgum

Beetgumermolen (Bitgummole). Dit dorp ten oosten van Beetgum is ontstaan uit het buurtschap ‘Bij de Molen’ of ‘Dijksterhuizen’, dat rond een molen bij de voormalige zeedijk tot ontwikkeling kwam en in de 18de en 19de eeuw uitgroeide tot een streekdorp met de naam Beetgumermolen. De woonhuizen J.H. van Aismawei 18 en 58 en &l...