Wat is de betekenis van BEETGUMERMOLEN?

2023-12-11
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

BEETGUMERMOLEN

(Fr. Bitgummole) Dorp in Menaldumadeel, in verschillende opzichten en tot plm. 1960 administratief een eenheid vormend met Beetgum; nieuwbouw waarvoor de reclame in het Fries werd gevoerd. Bevolking: (1964) 909; (1969) 840; (1974) 889.

2023-12-11
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

BEETGUMERMOLEN

(Fr.: Bitgummole). Buurschap onder Beetgum. Landbouw, veeteelt. Aardappelveiling. Station Kunstmatige Inseminatie. Geref. kerk. Alg. en chr. kleuter-, openb. en chr. nat. lagere school en lagere landbouwschool. In elk opzicht het moederdorp over het hoofd gegroeid.