Wat is de betekenis van Beetgum (Bitgum) (gemeente Menaldumadeel)?

2023-12-09
Monumenten in Nederland: Friesland

R. Stenvert (2000)

Beetgum (Bitgum) (gemeente Menaldumadeel)

Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). Tot 1850 lag de bebouwing voornamelijk op en rond de terp, daarna werd er aan de zuidzijde gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is Beetgum vooral aan de zuidoostzijde uitgebreid.

Gerelateerde zoekopdrachten