Wat is de betekenis van BEETGUM?

2023-10-02
Gerben Abma

Gerben Abma (1976)

BEETGUM

(Fr. Bitgum) Dorp in Menaldumadeel, in verschillende opzichten en tot plm. 1960 administratief met Beetgumermolen een eenheid vormend. Stijgend inwonertal. Gerestaureerde toren. Bevolking: (1954) 1759; (1959) 1697; (1964) 707; (1969) 779; (1974) 785.

2023-10-02
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

BEETGUM

(Fr.: Bitgum uit Betinga, Badingaheem, um’-naam). Dorp in Menaldumadeel. Met Beetgumermolen 1725 inw. Landbouw, veeteelt, bloembollenteelt, aardappelexport. Ned. herv. kerk. Hier tot 1879 het slot Groot-Terhorne of Martena-State. Ook de geslachten Donia, Buma en Aysma hadden Inrijhek en poortgebouw van het eind 19de eeuw verwijderde GrootTe...

Direct toegang tot alle 6 resultaten over BEETGUM?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Beetgum

is een dorp in de Friese gemeente Menaldumadeel, met ongeveer 600 inw. Het ligt aan de tram Leeuwarden-St Jacobi Parochie. Vroeger lagen er de staten Aysma en Auma; die van Martena of Groot-Terbome is nog heden een der mooiste van Friesland.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beetgum

Ned. dorp in de gemeente Menaldumadeel.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beetgum

Beetgum - dorp in de gem. Menaldumadeel, Fries land, 1 u. ten N.O. van Menaldum en aan de tram Leeuwarden—St. Jacobi Parochie; ± 1300inw.;het landgoed (state) Martena of Groot-Terhorne alhier behoort tot de schoonste van Friesland.

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beetgum

Dorp in de gemeente Menaldumadeel, Friesland; het landgoed (state) Martena of Groot-Terhorne alhier behoort tot de schoonste van Friesland.