Wat is de betekenis van Beeldenstorm?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Beeldenstorm

Beeldenstorm - Zelfstandignaamwoord 1. de vernieling op grote schaal van beelden en andere objecten van religieuze kunst alsmede van liturgische gebruiksvoorwerpen De Beeldenstorm heeft in diverse landen plaatsgevonden. Woordherkomst samenstelling van beeld en storm met het invoeg...

Lees verder
2013
2021-01-17
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Beeldenstorm

De beeldenstorm in 1566 was het moment waarbij het protest tegen de katholieke heerschappij tot fysieke uiting kwam. Protestanten gingen de kerken in om deze te ontdoen van de beelden en andere kostbaarheden. Dit was vooral om de kerken te zuiveren en klaar te maken voor de protestantse eredienst. Het katholieke regime van Filips II verbood elke an...

Lees verder
2009
2021-01-17
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

beeldenstorm

Verwijdering en vernieling van heiligenbeelden uit de kerken door aanhangers van de Hervorming in delen van de Lage Landen.

2004
2021-01-17
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Beeldenstorm

Vernielingen en plunderingen van katholieke kerken en kloosters in de Nederlanden in 1566.

2004
2021-01-17
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Beeldenstorm

Opstand in 1566 tegen de katholieke kerk. Radicale protestanten - met in hun voetspoor ‘gewone raddraaiers’-vernietigden beelden, altaren, ramen en andere religieuze voorwerpen in katholieke kerken, kloosters en abdijen. Veel religieuze kunstvoorwerpen zijn toen verloren gegaan.

1994
2021-01-17
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Beeldenstorm

Beeldenstorm, gewelddadige vernieling van beelden, sieraden en dergelijke uit rooms katholieke kerken, tijdens de Hervorming. In verband met de geschiedenis der Nederlanden wordt de term gebruikt voor de gebeurtenissen die in 1566 plaatsvonden. De Beeldenstorm was in eerste instantie een gevolg van de calvinistische prediking tegen de rooms katholi...

Lees verder
1985
2021-01-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BEELDENSTORM

ongeveer drie weken durende vernielende beweging in 1566, waarbij de interieurs van kerken en kloosters het moesten ontgelden. Beelden en andere religieuze objecten werden aan stukken geslagen. De beeldenstorm begon op 10 augustus in de zuidelijke Nederlanden en duurde voort tot in het begin van september, zowel in de steden als in vele dorpen. Het...

Lees verder
1982
2021-01-17
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

BEELDENSTORM

De moedwillige vernieling van beelden en kostbaarheden in kerken en kloosters, die in 1566 drie weken lang als een vloedgolf over de Nederlanden raasde. Het begon 10 aug. bij St.-Laurenskapel onder Steenvoorde, Frans Vlaanderen. De 18e is Oudenaarde bereikt. De 20e woedt de beeldenstorm in Antwerpen en vandaar is hij overgeslagen naar de noordelijk...

Lees verder
1981
2021-01-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Beeldenstorm

gewelddadige vernieling van beelden, sieraden enz. uit de rooms-katholieke kerken, tijdens de Hervorming. Wanneer men in de geschiedenis der Nederlanden van beeldenstorm spreekt, wordt de beweging van 1566 bedoeld, die een belangrijke rol speelde in de voorgeschiedenis van de → Tachtigjarige Oorlog. Deze beeldenstorm had drieërlei motief....

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Beeldenstorm

Beeldenstorm - m., in het algemeen het (min of meer vandalistisch) verwijderen van beelden, schilderijen, schilderingen en sieraden. Een beeldenstorm heeft soms te maken gehad met het voor of tegen beeldenverering (zie beeldenstrijd) zijn, maar was vaak een begeleidingsverschijnsel van anders geaarde opstanden. Meer in het bijzonder spreekt men van...

Lees verder
1958
2021-01-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BEELDENSTORM

De ‘reiniging’ van de r.k. kerken werd in 1566 van hogerhand geregeld en geschiedde ordelijk (zie Tjerk Walles). In 1578 en 1580 wel uitbarstingen. In 1580 kloosters vernield en veel geroofd. Zie: Reitsma H. J., 125 v., 131 v., 188.

Lees verder
1955
2021-01-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BEELDENSTORM

noemt men in het algemeen iedere beweging, waarbij godsdienstige voorstellingen opzettelijk worden vernield. Behalve de Beeldenstrijd in het Byzantijnse rijk zijn o.m. bekend de systematische vernielingen in de Engelse kerken door de Puriteinen van de Commonwealth en de ontluistering van de Franse kerken tijdens de grote Revolutie. In het bijzonder...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Beeldenstorm

m., 1. de Calvinistische volksbeweging in 1566, vooral in Vlaanderen en Brabant, tegen het vereren van beelden in de kerken, gepaard gaande met een schandelijke vernieling en verwoesting der beelden, schilderijen en andere kostbaarheden en kunstwerken in de kerken; een zelfde volksbeweging in Schotland in 1560; 2. (w. g.) beeldenstrijd.

Lees verder
1926
2021-01-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Beeldenstorm

De beeldenstorm nam een aanvang op den 14den Augustus van het jaar 1566 (’s daags vóór Maria-hemelvaart) in WestVlaanderen tusschen de Leie en de zee. Een wilde menigte, voorzien van stokken, bijlen, hamers, ladders en touwen, drong de kerken en de kloosters binnen, wierp zich als bezetenen op de beelden, de muurschilderingen, d...

Lees verder
1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Beeldenstorm

Beeldenstorm - uiting van dweepzucht der Cal vinisten in de Nederlanden tegen de R.-Kath. geestelijken en den eeredienst in Juli en Aug. 1566. In de omgeving van Yperen en Kortrijk begonnen met mishandeling van priesters en plundering en vernieling van kerken en kloosters, sloeg weldra de beweging naar die beide steden en vandaar over geheel...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Beeldenstorm

BEELDENSTORM, m. (Gesch.) het ijveren van sommige Byzantijnsche keizers tegen de toenemende vereering van beelden in de kerken; — de volksbeweging in 1560 door John Knox in Schotland veroorzaakt tegen het vereeren van beelden in de kerken en eindigende met eene schandelijke vernieling en verwoesting der beelden, schilderijen en andere kostbaa...

Lees verder