Wat is de betekenis van beeldende kunst?

2023-05-29
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

beeldende kunst

[b]kunstvorm of kunstrichting die hoofdzakelijk met visuele middelen werkt, bijvoorbeeld de tekenkunst of beeldhouwkunst; kunstvorm of kunstrichting waarbij het beeldende of de afbeelding centraal staat. In het meervoud vaak voor het collectief van kunstvormen dat met visuele middelen werkt[/b] Voorbeelden: Drs. Klaas-Jan Wortelboer,...

Lees verder

Direct toegang tot alle 11 resultaten over beeldende kunst?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

beeldende kunst

Beeldende kunst is de verzamelnaam voor ambachtelijke, industriële en grafische vormgeving, architectuur, beeldhouwkunst, film- en fotokunst, grafische kunst, videokunst, performance, happening, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, toegepaste kunst en hun mengvormen en/of randverschijnselen.

2023-05-29
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Beeldende kunst

Meest algemeen gebruikte benaming voor die takken van kunstbeoefening waarmee een bepaald gegeven in vlak of ruimte wordt uitgedrukt. Hiertoe behoren de beeldhouwkunst en de schilderkunst met alle daarmee verwante kunsten, zoals tekenkunst, grafische kunst, fotografische kunst, emailleerkunst, mozaiek en verscheidene mengvormen en toegepaste kunste...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BEELDENDE KUNST

in Noord-Brabant; volgens de documentatie werken en wonen circa 1000 beroeps-beeldende kunstenaars in Noord-Brabant; een aantal dat aanmerkelijk boven het provinciaal gemiddelde ligt. (geg. 1979). Als oorzaken werden o.m. genoemd: het gedijen van de plastische kunsten in katholieke streken; hiervan was in NoordBrabant ook in de eerste 20 jaar na de...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Beeldende kunst

Benaming voor die takken van kunst die bepaalde onderwerpen in twee of drie dimensies tot uitdrukking brengen. Uit een overzicht van de jaren 1980-84 blijkt hoe gevarieerd het artistieke leven in zowel Nederland als België is. De musea en kunstinstituten bleven met prestigetentoonstellingen en thematische exposities de aandacht van het publiek...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

BEELDENDE KUNST

→ Beeldhouwkunst. → Schilderkunst.

2023-05-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Beeldende kunst

samenvattende benaming voor beeldhouwkunst, schilderkunst en grafiek. Ook de bouwkunst rekent men tot de beeldende kunst. In ruimere zin verstaat men onder beeldende kunst ook de toneel- en danskunst.

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Beeldende kunst

benaming voor die takken van kunst die bepaalde onderwerpen in twee of drie dimensies tot uitdrukking pogen te brengen. Meestal worden met de term beeldende kunsten de schilderkunst en de beeldhouwkunst (met alle nevenvormen) aangeduid. De bouwkunst en de toegepaste kunsten (waartoe b.v. de edelsmeedkunst behoort) worden hier niet bijgerekend. Een...

Lees verder
2023-05-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BEELDENDE KUNST

is die vorm van weergeven, die zich uit in twee of drie dimensies en die op het schoonheidsgevoel werkt door het zintuig van het gezicht. Wij verdelen de beeldende kunst veelal in beeldhouwkunst, bouwkunst (zie Kerkbouw), monumentale beeldende kunst en schilderkunst. Onder de monumentale beeldende kunst plaatst men de glasschilderkunst, muurschilde...

Lees verder
2023-05-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Beeldende kunst

of Biddende kunsten is de meest algemeen gebruikte benaming voor die takken van kunstbeoefening, welke een bepaald gegeven met representatief of pseudo-representatief (abstracte kunst) karakter in vlak of ruimte uitdrukken. Daartoe behoren de beeldhouwkunst en de schilderkunst met alle daarmee verwante kunsten van vlak en ruimte (beeldvormkunst, te...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beeldende kunst

benaming voor die takken van kunstbeoefening die hun thema’s in vlak of ruimte tot uitdrukking brengen. Men rekent gewoonlijk hiertoe de beeldhouwkunst met aanverwante kunsten (beeldsnijkunst, bronsgieten, edelsmeedkunst, boetseren e.d.), en de schilderkunst met aanverwante vakken (grafische kunsten, mozaïek, tekenkunst e.d.); de kunstni...

Lees verder