Wat is de betekenis van Bedrijfsvereeniging (rechten)?

1937
2021-08-03
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Bedrijfsvereeniging (rechten)

Vereeniging van werkgevers in hetzelfde vak, opgericht ter uitvoering van de Landbouwongevallenwet, Tuinbouwongevallenwet en Ziektewet. De eischen, waaraan een bedrijfsvereeniging voor ongevallenverzekering moet voldoen, zijn : verzekerd loon ten minste millioen gulden, aantal leden ten minste 1000, bestuur half patroons, half arbeiders. De bedrijf...

Lees verder