Synoniemen van Bedriegen

2020-04-07

Bedriegen

BEDRIEGEN, (bedroog, heeft bedrogen), bedrog plegen, misleiden; — (spr.) schijn bedriegt, de schijn doet zich anders (mooier) voor dan de werkelijkheid; — hij hangt van liegen en bedriegen aan elkander, hij is niet te vertrouwen, het is een rechte leugenzak; — een meisje, eene vrouw bedriegen, haar verleiden; — die vrouw bedriegt haar man, is hem ontrouw; — bedriegen mij mijne oogen, ooren niet ? zie, hoor ik wel goed ?; — met iem. bedrogen zijn, inzien,...

2020-04-07

bedriegen

bedriegen - Werkwoord 1. (ov) iemand met kwade opzet in de waan brengen, misleiden De handelaar bedroog zijn klanten. 2. (ov) ontrouw zijn aan De ontrouwe man bedroog zijn echtgenote. 3. bedrogen uitkomen: je krijgt niet wat je verachtte Als je dacht hier rijk te zullen worden kom je bedrogen uit. Woordherkomst Afgeleid van een nie...

2020-04-07

bedriegen

bedriegen - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-drie-gen 1. niet eerlijk zijn ♢ ik vertrouw hem nooit meer, hij heeft mij bedrogen met dat verhaal 2. niet trouw zijn aan je partner ♢ die vrouw bedriegt haar man met een ander 3. iets anders doen dan men van je verwacht ♢ hij b...

2020-04-07

Bedriegen

Bedriegen - (bedroog, heeft bedrogen), 1. (met een persoon als onderwerp) misleiden; (zegsw.) schijn bedriegt, de schijn doet zich anders (mooier) voor dan de werkelijkheid; hij hangt van liegen en — aan elkaar, hij is niet te vertrouwen, het is een echte leugenzak; 2. die man bedriegt zijn vrouw, is haar heimelijk ontrouw; bedrogen uitkomen, teleurgesteld worden; met iets bedrogen zijn, bemerken dat het niet aan de verwachtingen beantwoordt; 3. zichzelf —, opzettelijk dwalen, zich de zaken ande...

2020-04-07

Bedriegen

behoort als de leugen onder de „eigene werken des Satans” want als de duivel de leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelven en hij is de bedrieger van den beginne. De droeve verwoesting die de zonde in ons hart en leven heeft aangericht komt daarin aan den dag dat de mensch, om zijn doel te bereiken, zoo gemakkelijk de toevlucht neemt tot bedrog. Reeds in de zegening van Jacob zien wij het bedrog de patriarchale tent binnen geroepen, opdat het zoo mogelijk den weg voor den zegen zou b...

2020-04-07

bedriegen

bedriegen - ontrouw zijn, overspel plegen.