Wat is de betekenis van Bediende — bode — dienaar — dienstbode — knecht — lakei?

1898
2021-08-04
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bediende — bode — dienaar — dienstbode — knecht — lakei

Alle woorden duiden iemand aan, die in dienst van een ander staat. Dienaar is eigenlijk het algemeene woord en duidt ieder, die dient, aan. Bediende duidt in het algemeen iemand aan, die voor loon dient. Door dienstboden verstaat men hootdzakelijk de bij iemand inwonende per¬sonen, die voor loon huiselijke werkzaamheden verrichten. Dienaar is d...

Lees verder