Wat is de betekenis van bederven?

2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bederven

bederven - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-der-ven 1. vies worden omdat het te oud is ♢ het vlees is bedorven 2. er verkeerd mee omgaan en er zo schade aan toebrengen ♢ de sfeer op het fees...

Lees verder
2017
2023-02-08
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Bederven

Bederven - valt er nog iets te bederven?: zijn er nog etensrestjes?

1997
2023-02-08
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

bederven

Een correspondent uit Etten-Leur kent als variant van de eerste regel van het verwen singsvers stik, verrek, verrot, verteer: stik, bederf, verrot, verteer. De emotionele betekenis van de gebiedende wijs bederf is ‘ik heb een vreselijke hekel aan je, ik veracht je’. In Sassenheim noteerde ik voorts sterf en bederf.

Lees verder
1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bederven

v., bidjerre, fordjerre, forrinnewearje, to skande, to nutte meitsje, forheisterje, forbruije, fordouwedrinke, forgrieme, forbroddelje; (slechter worden), bidjerre, forkomme, forwurde, fortutearzje; door regenwater —, forreine; door vocht —, forwetterje; door lang liggen —, (jin) forlizze; doo...

Lees verder
1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bederven

(bedierf, heeft en is bedorven), I. overg., 1. beschadigen, onbruikbaar maken, zijn waarde doen verliezen: er zijn bladen uitgescheurd, het boek is totaal bedorven ; hij heeft mijn vulpen bedorven ; — aan die kleren valt niet veel meer te bederven, die zijn niet best meer ; — hij zal met dat peuterwerk zijn ogen nog bederven, maken dat...

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bederven

bedierf, h. (1, 2), i. (3) bedorven (1 onbruikbaar maken; iets zijn goede hoedanigheden, zijn waarde geheel of gedeeltelijk doen verliezen; slechter maken; 2 verwennen; 3 zijn waarde geheel of gedeeltelijk verliezen; onbruikbaar worden): 1. een boek bederven; een kunstwerk bederven; zij heeft de hele boel bedorven; 2. zijn zoon bederven; 3. vlees k...

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

bederven

(bə'dervən) (bedierf, bedorven) I. (heeft) 1. Eert. in het verderf storten, rampzalig maken, vandaar : ik ben een bedorven man, geheel en al ongelukkig. 2. onbruikbaar maken : een boek -. 3. slecht(er) maken : iemands karakter -. 4. door toegevendheid verwennen : een kind -. 5. in de war sturen : het spel -. 6. vergallen : iemands plezie...

Lees verder
1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Bederven

Onbruikbaar maken, van een hoogeren tot een lageren toestand doen overgaan, een verandering in ongunstigen zin doen intreden.

1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bederven

BEDERVEN, (bedierf, heeft en is bedorven), voorwerpen bederven, ze beschadigen, onbruikbaar maken, in waarde doen verliezen; — aan die kleeren valt niet veel meer te bederven, die zijn niet best meer; — hij zal met dat peuterwerk zijne oogen nog bederven, maken dat hij niet meer goed zien kan; — het spel bederven, in de war stur...

Lees verder