Wat is de betekenis van bedenken?

2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bedenken

bedenken - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-den-ken 1. iets in je hoofd halen ♢ kun je een woord bedenken met -ing op het eind? 2. in gedachten houden ♢ bedenk wel dat je vroeg op moet...

Lees verder
1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bedenken

I. (bedacht, heeft bedacht), 1. zijn gedachten laten gaan over: bedenk wat de gevolgen zullen zijn; overleggen: voor gedaan en na bedacht, heeft menigeen in leed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; 2. door nadenken verzinnen: een raadsel bedenken; dat is bedacht, niet spontaan, niet ‘echt’, niet uit het leven gegrepen; 3. zich...

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bedenken

v., bitinke, biriede, bisinne, úttinke, útsykje; zich —, jin bisinne, jin biriede, yn birie stean, jin bikoarje; zich nog over iets —, eat op, yn jins birie(d) hâlde.

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bedenken

(bedacht, heeft bedacht), 1. zijn gedachten laten gaan over, zich te binnen brengen, denken over : bedenk wat de gevolgen zullen zijn; — overleggen: voor gedaan en na bedacht, heeft menigeen in leed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; men moet de zaak goed bedenken, alvorens te beginnen ; dat geeft veel te bedenken ; 2. door nadenke...

Lees verder
1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bedenken

onr. w.w., bedacht, h. bedacht (1 zijn gedachten laten gaan over, overwegen; 2 door nadenken, iets ontwerpen, verzinnen; 3 iem. met iets begiftigen; inz. iets vermaken bij testament): 1. bedenkt toch, wat er van jullie worden moet; zonder bedenken; 2. een raadsel bedenken; 3. iem. goed ruim bedelen; iem. in zijn testament bedenken; zegsw. eerst ged...

Lees verder
1898
2022-07-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bedenken

zie Aanmerking nemen (in). zie Denken. zie Aanmerking.

Lees verder
1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bedenken

Het begrip bedenken heeft 2 verschillende betekenissen: 1. bedenken - BEDENKEN, (bedacht, heeft bedacht), zijne gedachten vestigen op, zich te binnen brengen, nadenken over; — voor gedaan en na bedacht, heeft menigeen in leed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; — iem. met iets bedenken, hem doen toekomen; — iem. goed b...

Lees verder