Wat is de betekenis van Bedaren — gaan liggen?

1898
2022-07-04
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bedaren — gaan liggen

Het in kracht afnemen van den wind. 'Bedaren is eigenlijk het rustig worden na groote beweging en woede, en wordt b. v. gezegd van een hevigen wind of storm, die vermindert; gaan liggen van een wind van iedere sterkte, die zoodanig vermindert, dat het stil wordt.