Wat is de betekenis van Beauregard (isaac)?

1916
2021-03-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Beauregard (isaac)

Beauregard (isaac), - aanzienlijk boekverkooper en uitgever, omstreeks 1740-’50 aan de Spuistraat te ’s-Gravenhage gevestigd, die tevens in combinatie met andere hier te lande gevestigde Fransche vakgenooten vaak belangrijke uitgaven het licht deed zien. Hij gaf van 1741-’46 het door Formey geredigeerde „Journal littéraire d’Allemagne, de Suisse et...

Lees verder