Wat is de betekenis van Beauneveu?

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Beauneveu

A n d r é, schilder, boekverluchter en beeldhouwer, geboren midden 14e eeuw te Valencijn, + ca. 1413 te Bourges. Voorn. werken: versiering van het kasteel van Yolanthe van Bar te Nieppe (1360), op bevel van koning Karel V le Sage; beelden voor de abdij van St. Dénis; verluchting van psalter voor den hertog van Berry ; grafmonumenten i...

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beauneveu

André, Zuidned. beeldhouwer, miniaturist, schilder en architect, (?) *Valenciennes, ♱1413 Bourges. Hij werkte in 1360 aan het kasteel van Yolande van Bar te Nieppe, daarna aan grafbeelden (waarvan enkele bewaard zijn gebleven), o.a. in de abdij van Saint-Denis bij Parijs in opdracht van Karei V. In 1384 was hij te Kortrijk in : de Onze-Lieve...