Wat is de betekenis van beau geste?

2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Beau geste

[Fr., lett.: mooi gebaar] edelmoedig gebaar.

Direct toegang tot alle 4 resultaten over beau geste?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Beau geste

schoon gebaar

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beau geste

(Fr.), een schoon gebaar.

2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

beau geste

(Fr.) v. mooi (fig. edel, grootmoedig) gebaar, van grootmoedigheid getuigende daad.