Wat is de betekenis van batig slot?

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

batig slot

o. batige sloten (voordelig saldo).