Wat is de betekenis van basis?

2018
2020-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

basis

basis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-sis 1. waarop het steunt ♢ dit is de basis van het bouwwerk 2. wat vastligt, waar je van uit gaat ♢ dit gegeven vormt de basis voor ons besluit...

Lees verder
2017
2020-11-29
Zendamateurs

Jargon & Slang van Zendamateurs

Basis

Basis - vast uitzendstation.

2003
2020-11-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

basis

basis - Term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om het verschil aan te geven tussen contante prijzen en de futuresprijzen.

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Basis

Basis - [Gr., dat waarop men loopt, grondslag], v. (basissen, bases), 1. datgene waarop een lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlak, voet: de — van een zuil (zie basement); 2. grondvlak, grondlijn van een wiskundige figuur b.v. van een driehoek; grondgetal van een talstelsel; in de landmeetkunde een rechte lijn in het driehoeksnet, waarvan de...

Lees verder
1948
2020-11-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

basis

(Gr.) v. grondslag, grondvlakte; voetstuk; grondlijn; grondgetal; hoofdbestanddeel v. scheikundig preparaat; landstreek, waarvan de operatiën uitgaan; ~ metabolisme, hoeveelheid warmte per uur en per m2 v. e. niet-etend, zich in rust bevindend lichaam.

1942
2020-11-29
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Basis

(= Gr. basis = stap; voetstuk; math. grondvlak; < bainein = stappen, gaan). Grondlijn die als fundament voor verdere metingen wordt gebruikt.

1939
2020-11-29
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Basis

(< Gr. = stappen; dat, waarop men gestapt is, dus waarop men staat, grondslag, voetstuk). Math. 1) de horizontaal getekende zijde van een driehoek. 2) In de Griekse wiskunde ook in gebruik voor grondvlak van een lichaam. 3) Afg. Grondtal. Vb. Basis van een logarithmenstelsel. 4) Systeem van elementen van een verzameling, waarvan alle andere elem...

Lees verder
1923
2020-11-29
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Basis

(Gr.), grondslag, bodem. B. cordis het brede boveneinde van de hartekamer, vanwaar de grote slagaderen uitgaan. B. cranii, schedelbodem. B. encéphali, hersenbasis. B. scapulae, de binnenrand van het schouderblad. B. remédii, het voornaamste bestanddeel (remedium princeps of cardinale) van een geneesmiddel, of ook het bestanddeel, dat...

Lees verder
1916
2020-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Basis

Basis, 1) in ’t algemeen grondslag, steunvlak, waarop een lichaam rust. —2) In de rekenk. grondtal van een zeker talstelsel of van een zeker logarithmenstelsel; in het algemeen, waar sprake is van een macht: dat getal, dat tot een zekere macht wordt verheven. De gewone logarithmen (van Briggs) hebben tot basis het getal 10, de natuurlijke logarithm...

Lees verder
1914
2020-11-29
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

basis

basis - v., grondslag, grondvlak,voetstuk; hoofdbestanddeel vaneen scheikundige verbinding,een lichaam, dat met een zuur verbonden een zout vormt.

1910
2020-11-29
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Basis

Basis - grondslag.

1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Basis

BASIS, v. (basissen, bases), alles waarop een lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlakte; — (wisk.) grondgetal van een logarithmenstelsel; — grondvlak, grondlijn van een wiskundig figuur; — (landmetersterm) die rechte lijn in het driehoeksnet, waarvan de lengte nauwkeurig moet bepaald worden, om den vorm en de grootte van he...

Lees verder
1870
2020-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Basis

Basis, een Grieksch woord, beteekent in het algemeen den grondslag eener zaak. In de meetkunde is zij de onderste lijn eener figuur, zoodat het geheel daarop schijnt te rusten, — in de landmeetkunde is zij eene regte lijn op de oppervlakte der aarde, welke met de meeste naauwkeurigheid gemeten wordt en tot grondslag der berekening ver...

Lees verder
1864
2020-11-29
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

basis

basis - v. gmv. grondslag, (ook fig.)