2020-01-26

Basicranium

Schedelbasis; onderzijde van de schedel, samengesteld uit een aantal met elkaar vergroeide schedelbeenderen Het basicranium (van onderen bekeken) heeft een groot aantal structuren en openingen. In het temporale (slaapbeen) liggen de gewrichtsvlakken voor de onderkaak; naast het foramen magnum (achterhoofdsgat) liggen de achterhoofdsknobbels (condyles occipitales), waarmee de schedel scharniert op de eerste wervel. Onder de achterhoofdsknobbels lopen het linker en rechter hypoglossaal kanaal. Aan...

2018-08-15

Foramen magnum

Achterhoofdsgat; groot, rond venster in de schedelbasis waardoor de hersenstam uit de schedel treedt en doorloopt in het ruggenmerg De positie van het foramen magnum heeft bij evolutiestudies van homininen een bijzondere betekenis, het is namelijk een onmiskenbare indicatie voor de voortbewegingswijze. Bij alle zoogdieren die op vier poten lopen ligt het achterhoofdsgat aan de achterkant van de schedel, terwijl bij de homininen, die op twee benen lopen, het foramen magnum midden onderin de sched...

2019-08-13

Osteologie

Bottenkunde; onderdeel van de anatomie; wetenschappelijke studie van de verschillende onderdelen van een skelet, hun vorm en structuur, de daaruit af te leiden functies en de verschillen tussen soorten Omdat botten nu eenmaal beter fossiliseren dan zachte weefsels is onze kennis over de evolutie in het verleden vooral gebaseerd op botten, tanden en kiezen. De studie van gefossiliseerde botten is het terrein van de paleontologie. Osteologie heeft ook toepassingen in de bewegingsleer (relatie t...

2019-03-29

Hypothalamus

Onderdeel van de hersenen; reguleert een groot aantal functies in relatie tot de overleving en homeostase van lichaamsprocessen; bevat enkele seksueel dimorfe kernen Alle gewervelde dieren hebben een hypothalamus-gebied onder in de hersenen, een ventraal uitgroeisel van het diëncephalon. Dit gebied regelt basale functies die direct de overleving beïnvloeden en adequate reacties op uitwendige factoren mogelijk maken (agressie, vluchtgedrag, seksuele activiteit). Hoewel de hypothalamus dus een o...

2018-10-30

Cranium

Schedel, het voorstel of bovenste gedeelte van het skelet waarin zich het kauwapparaat, belangrijke zintuigen en de hersenen bevinden Bij de studie van beenderen (osteologie) in de evolutie van de mens is de schedel het meest informatieve onderdeel. Vaak maakt men daarom onderscheid tussen het cranium en “alles behalve het cranium” (postcranium). De vorm van het cranium is diagnostisch voor het hersenvolume en daarmee voor de veronderstelde cognitieve vermogens. Omdat de hersenen zelf nie...