Wat is de betekenis van Bartsch?

2024-05-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bartsch

lc Adam von, Oostenrijksch schilder, graveur en etser. *17 Aug. 1757 te Weenen, + 21 Aug. 1821 aldaar. Leerling van de graveerschool te Weenen. Omstreeks 1775 maakte hij ontwerpen voor gedenkpenningen. In dezen tijd aangesteld aan de hofbibliotheek te Weenen; was tevens conservator voor de daaraan verbonden prentenverzamelingen. Vooral bekend als...

2024-05-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bartsch

Bartsch (Karl), Duitsch philoloog, geb. 25 Febr. 1832 te Sprottau, in 1858 ord. prof. te Rostock, in 1871 te Heidelberg, gest. 19 Febr. 1888; was tegelijk romanist en germanist, waardoor zijn studies over den invloed van de Oudfransche en Provençaalsche letterkunde op de Middelhoogduitsche van bijzondere beteekenis waren. Zijn philolog. werkzaamhei...

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bartsch

Johann Adam Bernhardt von, Oostenrijks kunsthistoricus, *17.8.1757 Wenen, †21.8.1821 Wenen. De graficus en kenner van prenten von Bartsch stelde van het grafische werk van talrijke kunstenaars (o.a. Rembrandt en Marcantonio Raimondi) een œuvrecatalogus samen. Deze studies, uitgegeven onder de titel Le peintre-graveur (21 dln. 1803-21),...

2024-05-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bartsch

Rechterzijrivier van de Oder; zij ontspringt in de pruisische prov. Posen, z.o. van Ostrowo, en mondt uit 14 km. boven Grosz-Glogau, na een loop van 165 km.

2024-05-28
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Bartsch

Bartsch (Johann Adam Bernhard von), een Duitsch geleerde, die zich jegens de ge­schiedenis der kunst zeer verdienstelijk heeft gemaakt en zelf een uitmuntend teekenaar en graveur was, werd geboren te Weenen op den 17den Augustus 1757. Hij ontving aan­vankelijk onderwijs van Domaneck en ver­volgens aan de graveerschool, welke in die dagen ond...

2024-05-28
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Bartsch

rivier, die zich bij Gross-Glogau in de Oder ontlast, ontspringt in de prov. Posen, doet de silezische districten Militsch, Wohlau en Guhrau aan, is van Militsch af bevaarbaar, en heeft in het geheel 22 mijlen lengte.