2019-11-22

Barsingerhorn

Op de begraafplaats van dit fotogenieke lintdorp (beschermd dorpsgezicht) staan nog twee unieke houten grafmonumenten.

2019-11-22

Barsingerhorn

Barsingerhorn - Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, ten oosten van Schagen, 38,55 km2, 3610 inw.; 10,5% r.k., 23,5% n.h., 3,5% geref., 4,5% overige en 58,0% g. kerkg. De gemeente is gevormd op 1.8.1970 door samenvoeging van de gemeenten Barsingerhorn en Wieringerwaard. Zij omvat de dorpen Barsingerhorn (met raadhuis uit 1622), Haringhuizen (ned. hervormde kerk van ca. 1500), Kolhorn (oude turfschuren), Tweewegen en Wieringerwaard (polderhuis uit 1612). Overwegend agrarisch: veehouderij en -...

2019-11-22

Barsingerhorn

Barsingerhorn, gem. in N.-Holland aan de Zuiderzee; de bodem bestaat uit kleigrond, die deels tot bouw(nl. in de Waardpolder), deels tot weiland dient. De gem. bevat de dorpen B., Kolhorn en Haringhuizen, en den Waardpolder; 1800 inw. Halte aan de tramlijn Schagen-Wognum. Het dorp B. is in de lengte gebouwd en ligt aan den weg van Schagen naar Kolhorn; het Raadhuis dateert van 1622.

2019-11-22

Barsingerhorn

Barsingerhorn - gem. in het West-Friesch zeekleigebied der prov. N.H., ten N. van Alkmaar; opp. 2 066 ha, omvattend de dorpen B., Kolhorn en Haringhuizen. Op 1 Jan. 1932: 2 207 inw. De weinige Kath. behooren tot de parochie Schagen. Landbouw en veeteelt. De Waard- en Groetpolder behoort deels tot deze gem. De tramlijn Schagen-Ewijksluis loopt er door.