Wat is de betekenis van barrel?

2022
2022-08-18
vindpunt

Vindpunt.nl

barrel

(zelfstandig naamwoord) [alg.] vat - De hoeveelheid uitgevoerde olie wordt in vaten aangeduid.

Lees verder
2022
2022-08-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

barrel

1) (1935) (Barg.) schoen. • Het ware jofele barrels, om zo de wereld mee uit te huppele! (Willem van Iependaal: Polletje Piekhaar, 1935) • Geschikte barrels benne in de lik zo zeldzaam als grote dieve, Pollie! (Willem van Iependaal: Polletje Piekhaar. 1935) • ‘Ja, die vuile voeten..., maar daar is op gerekend&rsq...

Lees verder
2017
2022-08-18
Nicolaas Klei

Auteur van o.a." Tot op de bodem" (2005)

Barrel

Engels voor vat. Barrel aged wil gewoonlijk zeggen gerijpt op barrique, niet op willekeurig welk vat.

2014
2022-08-18
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

barrel

(< Eng. barrel, vat?), 1. brokstuk: aan barrels, aan barrelen, aan diggelen, kapot: Ik begin te schieten en binnen de kortst mogelijke tijd zijn al die matrassen in stukken en barrels, P. Paul 72; 2. troep, rotzooi: Parooll. 3. gammel voertuig: Pl. Amst.; 4. oud mens: Pl. Amst.

Lees verder
2003
2022-08-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

barrel

barrel - Engels woord voor vat. Wordt in de oliehandel gebruikt als volumemaat. In een vat zit 159 liter.

1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Barrel

[Eng., van Fr. baril] eig.: vat met staven; inhoudsmaat voor natte waren in Engeland en de VS; de grootte varieert naar de te meten waren (in Eng. meestal 5 kubieke voet = 141,6 liter, (barrel-bulk); in de VS varieert de grootte niet alleen naar de te meten waren, maar ook naar de staat waarin ze geldt; het bekendst is de US barrel...

Lees verder
1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Barrel

Engelse en Noordamerikaanse inhoudsmaat (ca. 160 liter)

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Barrel

[Eng. ber'rul], vat, ton; Engelse en Amerikaanse inhoudsmaat voor vloeistoffen en vaste lichamen. In het algemeen is 1 barrel 182,5 1. Voor verschillende stoffen worden afwijkende maten gebruikt o.a.: 1 barrel bier = 163,8 1, 1 barrel teer = 113,65 1,1 barrel meel = 88,9 kg. In Amerika wordt de barrel alleen gebruikt voor aardolie, 1 barrel =...

Lees verder
1979
2022-08-18
drank

Wijn & drank encyclopedie

Barrel

Engelse inhoudsmaat die overeenkomt met 36 Engelse gallons (impérial gallons) oftewel 163,65 liter (behalve voor wijnen en gedistilleerd). Zie de tabel van inhoudsmaten in het AANHANGSEL B

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Barrel

o. (-s), inhoudsmaat en eenheidsgewicht in Engeland en de Verenigde Staten. In Engeland: 1 barrel bier = 2 kilderkin = 163,564 liter. In de Verenigde Staten: gewoonlijk 1 barrel = 31½ gallon = 119,238 liter; 1 barrel bier = 117,3 liter en 1 barrel petroleum = 158,987 liter.

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Barrel

o., vat van 36 gallons of 103.6 liter (Engelse inhoudsmaat)

1954
2022-08-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Barrel

(Eng. vat) veelal gebruikt als inhoudsmaat, die voor verschillende artikelen, en plaatselijk voor éénzelfde artikel, verschilt. Voor bier (Eng.) = 163,65 l, voor bosbessen (Am.) = 95,47 l, voor groenten en fruit (Am.) = 115,62 l, voor petroleum (Am.) = 158,98 l, andere vloeistoffen (Am.) = 119,24 l.

1951
2022-08-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Barrel

I vat, ton, fust; cylinder, looptrommel (holte); romp [v. paard]; buis; II inkuipen.

Lees verder
1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Barrel

I. BARREL m., (gew.) afval, uitschot; aan barrelen, kapot; — (fig.) doordraaier, dronkaard, ploert. II. BARREL o. (-s), Engelse en Amerikaanse inhoudsmaat van verschillende grootten; voor bier gewoonlijk 30 gallons of 163,5 l, voor petroleum 42 gallons of 159 l.

Lees verder
1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

barrel

(Eng.) o, vat van 36 gallons — 163,6 liter.

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

barrel

o. barrels (Eng. vat, ton; inz. vat van 36 gallons of ± 160 l voor petroleum).

1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Barrel

Engelsche inhoudsmaat, verschillend naar de waar; voor petroleum 36 → gallons.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Barrel

Barrel - (Eng.) is de naam van een vat, waarin vloeistoffen als bier, wijn en olie verzonden worden. Voorts is het een inhoudsmaat en een gewichtsmaat. De grootte hiervan loopt in verschillende landen en voor verschillende goederen uiteen. In Engeland is een barrel bier 36 imperial zie gallons = ± 163 l en een barrel wijn 311/2 imp. gall.= ± 143 l....

Lees verder
1916
2022-08-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Barrel

Engelsche inhoudsmaat, vat van 36 gallons of 103,6 L.

1916
2022-08-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Barrel

Barrel, Eng. biermaat van 36 Imperialgallons of 163,564 L. en handelsgewicht van 196 Eng. Ponden of 88,904 K.G.; ook inhoudsmaat voor Amerik. petroleum = 42 gallons of 159 L. Zie BARRIL.