2020-02-28

barrage

preëmptief

2020-02-28

barrage

(de; -s) AT - beslissende, extra wedstrijd tussen deelnemers die gelijk zijn geëindigd, om tot aanwijzing van de winnaar te komen, bv. bij verticale springonderdelen.

2020-02-28

Barrage

Barrage - [Fr.], v. (-s), 1. versperring; waterkering; stuwdam; 2. spervuur (van artilleriegranaten); 3. (paardesport) herhaalde wedstrijd tussen deelnemers aan een paardenspringconcours die bij de eerste rit met een gelijk aantal punten zijn geëindigd; ook bij andere sporten, b.v. biljarten.

2020-02-28

Barrage

Barrage (Fr.), stuwdam.

2020-02-28

barrage

barrage - v., stuw in een rivier; afsluiting; tolgeld.

2020-02-28

barrage

v. 1 afsluiting, stuwdam; 2 spervuur.