Wat is de betekenis van baret?

2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

baret

baret - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-ret 1. platte, ronde muts van soepele stof ♢ de schoorsteenpiet droeg een baret met een veer Zelfstandig naamwoord: ba-ret de baret de barette...

Lees verder
1994
2022-12-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Baret

[v. Fr. barette, van LLat. birretum, van Lat. birrus, byrrus of byrrhus = korte mantel met kap] plat hoofddeksel zonder klep, rond of met vier punten, oorspr. van fluweel.

1993
2022-12-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Baret

plat hoofddeksel

1981
2022-12-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Baret

hoofddeksel van middeleeuwse oorsprong: platte muts, rond of vierhoekig, tegenwoordig gedragen door professoren van verscheidene universiteiten, door advocaten en rechters. Ook protestantse voorgangers dragen soms baretten, bovendien studenten, soms in hun studietijd, soms eerst na het behalen van een graad. In ieder land, en ook aan de diverse uni...

Lees verder
1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Baret

[Nieuwlat. birretum], v./m. (-ten), oorspronkelijk hoofdbedekking voor de man, eind 15e eeuw in de mode gekomen. De baret werd vervaardigd uit vilt of wol, was al of niet voorzien van een (eventueel stijve) rand met veelsoortige inkervingen, en was soms met veren versierd. De Spaanse mode maakte de baret kleiner en stijver (toque), bovendien versie...

Lees verder
1955
2022-12-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Baret

muts; doktershoed; hoofddeksel voor rechters en advocaten.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Baret

v. (-ten), 1. van boven platte muts met vier hoeken, of wel rond, bij de toga (door rechters, professoren, predikanten enz.) gedragen; 2. slappe muts, zeskant of rond, waarvan de bol veel groter is dan de rand, veelal van fluweel, o.a. als studentenmuts (Z.-Ned.), ook wel als dracht van kunstenaars; 3. (R.-K.) bonnet met drie punten.

Lees verder
1948
2022-12-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

baret

v. muts der R.K. geestelijken; rlddermuts; advocatenmuts; doctorshoed; meisjesmuts.

1947
2022-12-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Baret

(middeleeuws Latijn: biretum) is een vlakke hoofdbedekking in de vorm van een muts, meestal uit fluweel, zijde of laken vervaardigd en door beide geslachten gedragen van het einde der 15de tot ongeveer het midden der 16de eeuw. De baret is afgeleid van de middeleeuwse hoge muts, doch, terwijl daar het ronde bovenvlak rustte op een ongeveer handbred...

Lees verder
1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

baret

v. baretten (Fr. barette [It. baretta v. Lat. birrus = mantel met capuchon]: plat fluwelen hoofddeksel zonder klep, van rechters, advocaten, hoogleraren, predikanten; doctorshoed; mutsje van R.-K. geestelijken; platte [meisjes]muts).

1933
2022-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baret

Baret - kleine muts. Het woord is afkomstig van het Fr. barette (béret) en het Ital. biretta, op hun beurt weer ontstaan uit het Lat. birrus = mantel met capuchon. B. wordt veelal gebruikt als benaming voor de eigenaardige platte mutsen boven een rechtopstaanden rand, welke tot de ambtskleeding van predikanten en hoogleeraren behooren en waarvan de...

Lees verder
1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

baret

(ret) v. (-ten; -je), Fr. Lat. birrus d. i. muts nl. 1. fluwelen plat hoófddeksel met vier uithoeken, bij de toga door rechters, hoogleraren enz. gedragen. 2. Kat. bonnet met drie punten. 3. fluwelen studentemuts. 4. platte meisjesmuts.

Lees verder
1914
2022-12-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

baret

baret - v., muts; doktershoed;hoofddeksel voor rechters enadvocaten.

1908
2022-12-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Baret

Een meest hoekig, plat hoofddeksel zonder klep; in Nederland behoort de B. bij de toga, en wordt dus door rechters, hoogleeraren enz. gedragen. B. heet ook de roode muts der kardinalen.

1906
2022-12-08
wink

Wink's vreemde woordenboek

Baret

oudt. soort mutsachtig hoofddeksel.

1898
2022-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

BARET

v. (-ten), platte muts met vier uithoeken, bij de toga (door rechters, professoren, predikanten enz.) gedragen; platte meisjesmuts, zeskant of rond, waarvan de bol veel grooter is dan de rand.

1870
2022-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Baret

Baret is de naam van een rond of hoekig en plat hoofddeksel zonder klep, dat in ons Va­derland bij de toga en dus door hoogleeraren, regters, vele godsdienstleeraren enz., gedra­gen wordt. In ouden tijd behoorde de baret, vaak met geborduurden rand en met vederen versierd, tot het huisgewaad der edellieden en tot de keurige kleedij der Venetiaansch...

Lees verder
1864
2022-12-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

baret

baret - v. (baretten), muts, pluimhoed zonder rand