Wat is de betekenis van Bar?

2018
2022-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bar

bar - zelfstandig naamwoord 1. hoge toonbank in een café ♢ we dronken een pilsje aan de bar 2. waar je heen gaat om iets te drinken ♢ ik heb in die bar met hem afgesproken 3. ...

Lees verder
2005
2022-01-21
Autosport ABC

Autosport ABC door Rob Wiedenhoff

BAR

In 1999 gestart in F1 als opvolger van Tyrrell. British American Racing (sponsor British American Tobacco; van onder andere Lucky Strike) werd aanvankelijk geleid door Craig Pollock, manager en vriend van de Canadees Jacques Villeneuve (WK 1997). Vanuit Banbury (GB) werd hoog van de toren geblazen: "Onze eerste race gaan we winnen." Het lukte niet....

Lees verder
2003
2022-01-21
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Bar

eenheid van druk (fysische grootheid).

1997
2022-01-21
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Bar

Bar is een ander woord voor café of voor een buffet waar bier getapt wordt.

1994
2022-01-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bar

1 [v. Gr. barus = zwaar] (met.) eenheid van atmosferische luchtdruk: 1 bar = 1000 millibar = 750,1 mm kwikdruk bij 0°Celsius op 45,5 graad breedte op zeeniveau. 2 zie barre.

Lees verder
1993
2022-01-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bar

tapkast; eenheid van (lucht)druk

1988
2022-01-21
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Bar

Toonbank waaraan consumpties verkrijgbaar zijn. Lokaliteit waarin bovenstaande gevestigd is (zie ook: American bar).

1973
2022-01-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bar

bn. en bw. (-der, -st), 1. kaal, naakt, onvruchtbaar: een barre zandwoestijn; 2. koud, streng: het is vandaag bar weer; de barre winter van 1956; 3. bw. van graad, erg: ik heb het druk.

Lees verder
1971
2022-01-21
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

BAR

BAR - → Binnenaanvaringsreglement.

1962
2022-01-21
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

bar

lied van de Meistersinger (13de16de eeuw), dat bestond uit twee Stollen of strofen met verschillende tekst, die echter op dezelfde melodie werden gezongen, tezamen Aufgesang genoemd, en een Abgesang. De vorm was dus A-A-B.

1955
2022-01-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bar

slijterij; buffet; sluitboom; de balie (adfvocaten) in Engeland; ook: theoretische drukeenheid van 1 dyne per cm2

1952
2022-01-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bar

adj. & adv., bar; — slecht, binaude, alderheislikste min; — koud, glûpende, fûleindige, forhipte, fleanende, springende, ôfgryslike kâld; -re winter, bare winter.

1950
2022-01-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bar

I. BAR bn. bw. (-der, -st), 1. (veroud.) naakt, vgl. barrevoets ; 2. (van plaatsen) kaal, naakt, onvruchtbaar : de barre stranden ; de barre heide ; een barre zandwoestijn ; kale, barre rotsen, zonder enige plantengroei; 3. ruw, onstuimig, koud, streng: ’t is vandaag bar weer ; de barre winter...

Lees verder
1949
2022-01-21
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Bar

(→ baro-). Eenheid van druk.

1948
2022-01-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bar

(baar) (Eng.) v. sluitboom; balie; in Engeland; bierhuis, waar men het bestelde voor de toonbank nuttigt; fijn en duur drinksalon (met of zonder muziek).

1939
2022-01-21
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Bar

Kroeg, waar de krukken reeds de hoogte geven.

1937
2022-01-21
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bar

I. bn., bw., barder, barst (1 van het lichaam: naakt, bloot, vero.; 2 van streken: kaal, naakt, onvruchtbaar; 3 guur, akelig, koud; 4 nors, stuurs; 5 erg inz. als bw.): 1. met barre voeten; 2. barre gronden, stranden, heiden; barre rotsen: 3. bar weer; 4. 't is een bar heer, nors, stuurs; 5. zich bar vervelen; ‘t is bar koud vandaag, erg...

Lees verder
1933
2022-01-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bar

1) stad in Podolië (Rusland), 10 000 inw., waar de Confederatie v. B. (1768/’72) werd gesloten door Poolschen R.K. adel tegen den Russ. invloed, waarbij de dissidenten dezelfde rechten kregen als de R.K. 2) i/h N. Testament v. eigennamen: zoon v. Zoo : B. Abbas, gevangen genomen wegens doodslag b/e oproer, werd op verlangen der Joden doo...

Lees verder
1932
2022-01-21
Muziek

Muziek lexicon

Bar

1) Duitsch. In de middeleeuwsche dichtkunst een samenstelling van drie strophen, bestaande uit twee „Stollen" en „Abgesang". De beide „Stollen" hadden dezelfde melodie: het „Abgesang" vormde een tegenstelling. De vorm is dus a, a, b. Men vergelijke R. Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, le...

Lees verder
1916
2022-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bar

Bar - 1Bar, stad in het Russ. gouvern. Podolië, aan de Row; 12.000 inw.; het ligt op de plaats van het door de Tataren verwoeste Row en werd in de 16e eeuw door Sigismund I van Polen naar Bari in Italië genoemd ter eere zijner gemalin Bona Sforza, die daar werd geboren. — De heilige confederatie van B., werd in 1768 gesloten door de nationaal-Pools...

Lees verder