2019-10-18

Bank van Lening (Amsterdam)

De voorm. Bank van Lening, of ‘Lommerd’ (OZ Voorburgwal 300) werd in 1614 ingericht in een aan de Enge Lombardsteeg grenzend turfpakhuis uit 1550, dat was gebouwd in opdracht van de Oudezijds Huiszittenmeesters. Mogelijk naar plannen van Hendrick de Keyser werd dit pakhuis met compleet houtskelet uit 1550 verbouwd tot stedelijke Bank van Lening (memoriesteen). In 1616 trok men de aangrenzende vroeg-16de-eeuwse noordvleugel van het voorm. Maria Magdalenaklooster erbij als opslagruimte, waarbi...