Wat is de betekenis van Bank van leening?

1940
2020-12-05
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Bank van leening

Van de instellingen, die voorschot verstrekken tegen onderpand van roerende goederen, worden in het spraakgebruik de instellingen van algemeen belang (filantropische en gemeentelijke) aangeduid als B. v. L., de particuliere ondernemingen als pandhuis, hoewel de Ned. wet deze onderscheiding niet maakt. De volksmond spreekt in het algemeen van lommer...

Lees verder
1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bank van leening

Bank van leening - openbare instelling, die aan geldgebrekkige personen tegen vuistpand consumptief crediet verleent. Kloosters in Lotharingen treden naar het voorbeeld van Fr. kloosters reeds in de 10e en 11e eeuw als leeninstellingen op, door aan noodlijdenden en mindergegoeden geringe sommen gelds te leenen. De zgn. „montes pietatis” (m.p.) (be...

Lees verder
1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bank van leening

Bank van leening - Lommerd, pandjeshuis; instelling, welke geld schiet tegen onderpand (zie BELEENING) van voorwerpen en wel voornamelijk in het klein. Beleening van zaken van meerdere waarde geschiedt veelal door andere banken. De b. v. l. komen in het bijzonder in aanraking met personen, welke in geldverlegenheid verkeeren. Dit feit leidt licht t...

Lees verder
1910
2020-12-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Bank van leening

Bank van leening - ook: Lommerd, Lombard, Lomberd; Eng. pawnbrokers etablishment, Fr. mont de piété, lombard, D. pfandoder leihhaus, lombard. Leenbank tegen onderpand van goederen, een overblijfsel van de vroeger door Lombarden (kooplieden uit Lombardië) gehouden leenbanken, waarvan ook de naam Lombard of Lommerd is afgeleid.