Wat is de betekenis van Bamian?

1947
2022-10-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bamian

een dal in het N. van Afghanistan, wordt doorsneden door de enige bruikbare weg van Kaboel naar Turkestan en is dus zowel voor de handel, als uit een strategisch oogpunt van groot gewicht. In dit dal ligt het dorpje Bamian °P 34° 5°’ N.Br. en 67° 54' O.L. v. Gr.. 2587 m boven de zee en 87 km van Kaboel. Tussen de Hindoeko...

Lees verder
1916
2022-10-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bamian

Bamian - dorp en pas in Afghanistan,aan den grooten weg van Kaboel naar Turkestan door den Hindce-Koesj.

1908
2022-10-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Bamian

Dorp in Kaboelistan,. aan den grooten weg van Kaboel naar Turkestan.

1870
2022-10-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Bamian

Bamian of Bamija is de naam van een merkwaardig dal in het noorden van Afgha­nistan. Het is doorsneden van den eenigen bruikbaren weg van Kaboel naar Toerkestan en dus zoowel voor den handel als uit een stratégisch oogpunt van groot gewigt. Het is ongeveer ½ uur gaans breed, zeer vrucht­baar en besloten tusschen, steile conglomeraat-wanden. Men vin...

Lees verder
1869
2022-10-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Bamian

een bergpas, die zich, in den vorm van een tusschen steile rotswanden ingeslolen vruchtbaar dal, ter hoogte van 8496 vt. over den HindoeKoeh uitstrekt en den weg vormt van Kaboel naar Turkestan. Dit dal was eertijds de voornaamste zetel van het Boeddhismus, en prijkte dan ook met een aantal daarop betrekking hebbende afgodsbeelden, monumenten, grot...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten