Wat is de betekenis van Baloedzjistan werd in 1887 een provincie. In 1901 stelde lord Curzon de Noord-Westgrens onder onmiddellijk bestuur. In 1907 was Indië voor het eerst op de Rijksconferentie vertegenwoordigd. In 1911 werd George V te Delhi als keizer gehuldigd.?

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baloedzjistan werd in 1887 een provincie. In 1901 stelde lord Curzon de Noord-Westgrens onder onmiddellijk bestuur. In 1907 was Indië voor het eerst op de Rijksconferentie vertegenwoordigd. In 1911 werd George V te Delhi als keizer gehuldigd.

De Wereldoorlog toonde de betrouwbaarheid der bevolking: de Indische vorsten, zoowel Mohammedaan als Hindoe, verleenden medewerking, zelfs tegen Turkije. Om deze trouw te waardeeren ontwierp in 1917 Montagu een plan, om de Indiërs in de regeering te doen deelen en zelfbestuur te bevorderen, welk plan in de Government of India Act van Dec. 1919...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten