Wat is de betekenis van Balije van Utrecht?

1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Balije van utrecht

Balije van utrecht - Onder deze Balie, opgericht ca. 1231 buiten Utrecht, en in 1347 binnen de muren der stad verplaatst, ressorteerden nagenoeg alle huizen der Duitsche Orde in N. Ned. Het is het eenige der Ridderhuizen, dat de Hervorming overleefde, „althans”, zegt Moll, „zekere hoogadellijken, die evenmin kranken verplegen als ongeloovigen bestr...

Lees verder
1926
2021-05-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Balije van Utrecht

Hier te lande bestaat nog een overblijfsel van de Duitsche orde, een onderdeel van de in 1191 gestichte Teutonische orde. Dat is de Balije van Utrecht. Zij werd in 1811 opgeheven, maar bij de wet van 8 Aug. 1815 hersteld. Haar oorspronkelijk doel was gemengd, half geestelijk en half ridderlijk, maar in den loop der tijden is dat veranderd. Zij is...

Lees verder
1922
2021-05-07
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Balije van Utrecht

Naast de Tempelieren (z. d. w.) en de Johanniter' orde (z. d. w.) ontstond tijdens de kruistochten in Jeruzalem een derde geestelijke orde en wel vooral ten behoeve van Duitsche pelgrims. Deze orde werd die der Duitsche Ridders genoemd en in 1191 door den Paus erkend. Zij stelde zich ten doel: verpleging der zieken en bekering der heidenen en wel h...

Lees verder