Wat is de betekenis van baldakijn?

2020
2022-08-14
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

baldakijn

Het begrip baldakijn heeft 4 verschillende betekenissen: 1) overkapping als waardigheidsteken. scherm van een vaak kostbaar weefsel dat vooral als waardigheidsteken en ornament wordt aangebracht boven een altaar, troon of ceremonieplaats, of in stoeten en processies als draagbare overkapping wordt omhooggehouden boven belangrijke personen en...

Lees verder
2019
2022-08-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

baldakijn

baldakijn - Zelfstandignaamwoord 1. stoffen overdekking als ornament, meestal boven een troon of altaar Verwante begrippen hemel

Lees verder
2004
2022-08-14
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Baldakijn

Een baldakijn is een dakvormige, op vier zuilen of stangen gebouwde overhuiving boven een ereplaats, een altaar, een troon, een graf et cetera gebouwd werd. De naam komt van de oude naam voor Bagdad, Baldac, waar met gouddraad bewerkte zijden stoffen vandaan kwamen.

2002
2022-08-14
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

baldakijn

Een baldakijn is een: 1) overkapping boven een beeld (2) of altaar; 2) draagbare overkapping waaronder de priester tijdens een processie loopt.

1994
2022-08-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Baldakijn

[lt. baldacchino, van Baldacco = Bagdad, plaats van oorsprong] oorspr.: rijk brokaat; thans: troonhemel.

1993
2022-08-14
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Baldakijn

troonhemel; middenstuk van een vliegtuigvleugel

1992
2022-08-14
Symbolen

Hans Biedermann

baldakijn

als op vier stangen rustend tentdak bij kerkeiijke processies ‘troonhemel’ genoemd, valt te herleiden tot de parasols die in de Oriënt boven het hoofd van hoogwaardigheidsbekleders werden meegedragen. In het oude China wordt de hemel vergeleken met het ronde scherm boven een koets.

1981
2022-08-14
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Baldakijn

een troon- of draaghemel van kostbare stof; een ereteken voor aanzienlijke personen.

1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Baldakijn

[Aramees Baldach = Bagdad, een in Bagdad vervaardigde zijden stof], m./o. (-en, -s), 1. troonhemel uit zijde en andere stoffen; ook bij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders; 2. (r.k.) de overhuiving boven het hoogaltaar of het sacramentsaltaar, hangend of rustend op vier zuilen (tegenwoordig niet verplicht); de bovenbedekking van de expositietroon,...

Lees verder
1959
2022-08-14
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Baldakijn

troon- of bedhemel; architectonisch en als ornament toegepaste overhuiving over een standbeeld, een portaal, een altaar, enz.

1955
2022-08-14
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BALDAKIJN

troonhemel of overhuiving van hout of kostbare stoffen, aangebracht boven altaren of boven de troon van prelaten. Een draagbaar baldakijn wordt gebruikt bij processies met het Allerheiligste. De naam baldakijn wordt ook gebezigd voor de dakvormige versiering in hout of steen (in de Gothiek vaak een rijkbewerkt torentje) boven beelden en grafmonumen...

Lees verder
1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Baldakijn

m. en o. (-en, -s), 1. hemel, troonhemel; inz. (R.-K.) halfcirkelvormig dak op zuilen rustend boven een altaar of beeld, van met goud of zilver doorweven stof; hemel boven de pauselijke of bisschoppelijke troon; rechthoekige troonhemel waaronder het allerheiligste bij processies wordt rondgedragen; 2. (luchtv.) afzonderlijk vleugelmiddenstuk, met s...

Lees verder
1948
2022-08-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

baldakijn

baldaquin , m. 1 troonhemel; draaghemel; 2 middendeel v. bovenste vleugel.

1947
2022-08-14
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Baldakijn

troonhemel of overhuiving, was oorspronkelijk bedoeld als bescherming tegen regen, zon en neervallend stof, later als ereteken in Bagdad gebruikelijk en dan vervaardigd van kostbare stof (baldak), en gehouden boven de hoofden der vorsten. Met de kruistochten kwam het baldakijn naar het Westen (12de eeuw) en werd geplaatst boven beelden, altaren, tr...

Lees verder
1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

baldakijn

m. baldakijns of baldakijnen (Fr. baldaquin, eig. stof uit Baldac = Bagdad: troon-, draaghemel; overkapping boven een beeld).

1937
2022-08-14
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Baldakijn

Vroeger de naam van een zijden weefsel, dat uit Bagdad (Middelned. Baldac) kwam. Thans een troonhemel boven het altaar in de R.K. kerk, boven den Pauselijken of Bisschoppelijken zetel. De hemel, waaronder bij processies, het Allerheiligste wordt rondgedragen.

Lees verder
1933
2022-08-14
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Baldakijn

gedragen of vast staande troonhemel, ook hoven bed of altaar.

1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baldakijn

Baldakijn - (verbastering v.Bagdad), troonhemel of overhuiving, in vroegere eeuwen in Bagdad gebruikelijk, vervaardigd van kostbare stoffen, welke ook zelf bagdad heetten. Doel was bescherming tegen regen en zon. Later gebruikte men den b. als teeken van waardigheid boven de hoofden van vorsten, pausen, bisschoppen, en in steen, hout, of metaal bov...

Lees verder
1928
2022-08-14
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Baldakijn

was oorspronkelijk de naam van een in Baldach (Bagdad) vervaardigde kostbare stof. Later werd baldakijn de benaming voor een soort troonhemel of overkapping, ’t meest bekend uit den R.K. eredienst, b.v. de overkruising boven het hoogaltaar, de bovenbedekking van den expositietroon, waarin het Allerheiligste wordt uitgestald; een draaghemel, d...

Lees verder
1922
2022-08-14
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Baldakijn

Fransch: baldaquin en dit van het Ital. baldaechino, eigenlijk een in Baldach oï Bagdad vervaardigd goudlaken. Aldus noemt men het rijkversierde, kostbare dak (hemel) boven een troon, rustbed, altaar, preekstoel, beelden of andere voorwerpen, wien men bijzondere eer wil bewijzen. Het was reeds een oud oostersch gebruik, dat vorsten bij plechtige op...

Lees verder