Wat is de betekenis van Bakkeveen?

1976
2022-07-06
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

BAKKEVEEN

(Fr. Bakkefean) Groeiend dorp in Opsterland. Belangrijk recreatiedorp met omgeving die rijk is aan natuurschoon: Bakkeveensterduinen, Mandefjild, Landweer en Allardsoog. Klokkestoel. Volkshogeschool.Bevolking: (1954) 1032; (1959) 1110; (1964) 1133; (1969) 1224; (1973) 1350.

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bakkeveen

Ned. dorp in de gemeente Opsterland.

1958
2022-07-06
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BAKKEVEEN

(Fr. idem, eerste deel persoonsnaam?). Dorp in Opsterland. Begin 13de eeuw woonde hier de kluizenaar Doda. Volgelingen verenigden zich met Mariëngaard. Zo ontstond de uithof Mariënhof (leverancier van turf). Kerk in 1583 verwoest.Door zijn ligging bij een doorgang in het veen trok B. al sinds de steentijd verkeer aan. De Fr. hulptroepen...

Lees verder
1947
2022-07-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bakkeveen

is een dorp met ca 700 inw. in de gemeente Opsterland*, gelegen aan de Drachtster Compagnonsvaart. In de 13de eeuw was het nog een woest hoogveen-gebied, waar een uithof van het klooster Mariëngaarde gelegen was. De plaats kwam tot ontwikkeling door de veenafgraving aan het eind van de 16de eeuw. Bakkeveen is vooral bekend als zetel van de eer...

Lees verder
1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bakkeveen

Bakkeveen - dorp van ca. 900 inw. in de Friesche gem. Opsterland; omstreeks 1200 al veenontginning. In de M.E. een Norbertijner klooster.

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bakkeveen

Bakkeveen - dorp in de gem. Opsterland (Friesland) aan de Drachtster compagnonsvaart; de veenontginningen, in ± 1200 begonnen, hebben er nu opgehouden.

1869
2022-07-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Bakkeveen

buurt in de prov. Friesland, kwartier Zevenwolden, ruim 5 uren gaans ten N. O. van Heerenveen; in 1231 gevecht tusschen de Friezen en Drenthenaars, waarbij eerstgenoemden de nederlaag leden; in 1503 groote veenbrand ten gevolge van lange hitte.

Lees verder