Wat is de betekenis van BAERS, Paschasius?

1958
2021-08-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BAERS, Paschasius

Vlaming, eerst priester, later predikant in N.-Holland en van 1590-1603 te Lwd., waar hij op de voor grond trad. Geen streng calvinist. Uit zijn boekje: Een geestelyck schriftmatige voorbereydinge tot den heyligen, hoochweerdigen sacramente des Avondmaels... (1600), blijkt,dat er bij het Heilig Avondmaal destijds vragen gedaan werden, die staande w...

Lees verder