Wat is de betekenis van BAERS?

1955
2021-07-28
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BAERS

Maria Gabriella (1883), Belgisch pionierster op sociaal en charitatief terrein, stichtte in 1912, op verzoek van kardinaal Mercier, het Algemeen Secretariaat der Christelijke Sociale Vrouwenwerken van België (oorspronkelijk Alg. Secr. der Christelijke Vrouwenvakverenigingen geheten) en is daarvan nog algemeen secretaresse. Zij is voorts de gro...

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baers

Baers - 1° Joris, algemeen secretaris van het Verbond der Katholieke boekerijen van Vlaanderen. * 1888 te Antwerpen, priester, nam zeer actief deel aan de organisatie van het Kath. bibliotheekwezen door het oprichten van het Verbond, het stichten van het bibliographisch tijdschrift Boekengids (1923). Staat aan het hoofd van de modelboekerij St. Mic...

Lees verder