2020-02-17

backwardation

backwardation - Op de grondstoffenmarkt gebruikt om de situatie aan te geven waarin de spotprijzen ofwel contante prijzen hoger zijn dan de prijzen die afgegeven worden voor leveringen in de toekomst. Op de aandelenmarkt wordt de term ook wel gebruikt. Daarbij gaat het om een handelaar die een koersdaling verwacht en aandelen heeft verkocht in de hoop ze later tegen een lagere koers terug te kopen en zo winst te maken (short gaan). Wanneer hij de verkochte effecten niet wil leveren kan hij, tege...

2020-02-17

Backwardation

Backwardation is een een commodity marktterm die aangeeft dat de contante prijs van een product hoger is dan de termijnnotering.

2020-02-17

Backwardation

(Eng.) koersvermindering door gebrek aan niet tijdig geleverde stukken; deport.

2020-02-17

Backwardation

Backwardation - [Eng. backward, traag], m., op de Londense effectenbeurs de stukkenhuur die de verkoper-baissier van effecten aan een fondsenhouder moet betalen voor het tijdelijk aan hem afstaan van de effecten, waardoor voor hem uitstel van levering tot de volgende rescontre mogelijk wordt; ook wordt wel de desbetreffende uitlening van effecten zelf aangeduid, (zie tijdaffaires in effectenhandel).

2020-02-17

Backwardation

Backwardation - ’t leengeld, dat te Londen den baissiers in rekening wordt gebracht voor de overdracht hunner posities bij geldschaarschte.

2020-02-17

Backwardation

Backwardation - (Eng.), zgn. huur van effecten. Door deze operatie kan een baissier, die de fondsen, waarin hij heeft gespeculeerd, niet bezit, zijne verplichtingen nakomen. Zij bestaat in het koopen der effecten van een derde onder belofte geljke stukken later voor een lageren prijs weer te zullen terugleveren. Dit prijsverschil is de vergoeding, de huur, voor het tijdelijk gebruik der stukken.

2020-02-17

Backwardation

Backwardation - is de premie of stukkenhuur, welke door den speculant, die op de Londensche effectenbeurs een baisse-positie heeft aangegaan, is te betalen, in geval hij, ten einde aan zijn verplichting tot levering der in blanco verkochte stukken te kunnen voldoen, deze stukken tijdelijk moet leenen of huren van een ander.

2020-02-17

backwardation

backwardation - (handelsterm): rente, die de verkooper nog moet dragen.