Wat is de betekenis van bab?

2020
2021-04-16
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Bab

Als vrouwelijke naam verkorting van Barbara, als mannelijke naam van Bartholemeus.

2020
2021-04-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

bab

(inf.) (afk. van) babbelaar, snoepje van boter en suiker of stroop. • De boer bulkt van het geld, maar ook hier mogen Cor en Annie kiezen tussen een babbelaar en een schepje suiker. Ze kiezen beiden voor een bab, en wat Annie soms lukt als Cor er niet bij is, lukt nu niet. (Clemens Wisse: Een fortuinlijke boerenknecht. 2020)

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Bab

Bab - [Arab., poort, deur], m. (-s), in de islamitische bouwkunst benaming voor poort. De eerste stads- en verdedigingspoorten waren openingen in een muur, aan beide zijden beschermd door twee halfronde torens. Bij de stichting van Bagdad (762) ontstond een nieuw type bab: de ‘zigzagpoort’ als strategisch gebouw met haaks op elkaar uitkomende gange...

Lees verder
1964
2021-04-16
voornamen

Voornamenboek

Bab

m/v Als vr. naam verkorting van Barbara, als m. naam van Bartholemeus.

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bâb

Bâb - (Arabisch), poort, deur. In de theologie der Mohammedaansche Sjiieten is Bâb de titel van dengene, die als middelaar tusschen den Mahdi en de ware geloovigen optreedt. Als zoodanig is vooral bekend geworden Mirza Ali Mohammed van Sjiraz, geb. 1820, overl. 1860, die in 1844 als B. optrad en eene groote religieuse beweging in het leven riep. Di...

Lees verder
1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Bab

Bab (Johannes), een beroemd godgeleerde, werd geboren in 816 en ontving zijne oplei­ding in het Arménische klooster Maïravank. Hij overleed tegen het einde der 9de eeuw en heeft in handschrift eenige werken nagelaten, die nog voorhanden zijn.