Wat is de betekenis van Baat — gewin — nut — voordeel — winst — aanwinst?

1898
2021-03-02
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Baat — gewin — nut — voordeel — winst — aanwinst

Alle drukken uit eene vermeerdering van bezit van hetgeen waarde voor ons heeft of ons ten goede komt. Voordeel is eigenlijk datgene, wat iemand toegedeeld wordt boven anderen; het staat dus tegenover nadeel; het drukt uit alles wat iemand te stade komt, al vermeerdert zijne bezitting er ook niet door. Baat ziet op eene vermeerdering van welstand,...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten