Wat is de betekenis van Baarle-Nassau?

2005
2021-06-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Baarle-Nassau

Gemeente in Noord-Brabant, op de grens met België. Baarle-Nassau vormt een tweelingdorp met het Belgische Baarle-Hertog. De scheiding tussen beide delen vond plaats aan het einde van de twaalfde eeuw. Op dat moment gaf hertog Hendrik I van Brabant de landen van Breda in leen aan de heren van Breda. Hun bezittingen gingen later over op de Nassa...

Lees verder
1985
2021-06-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BAARLE-NASSAU

grensgemeente Baarle-Nassau/Baarle-Hertog. met kerkdorpen en gehuchten Castelré, Ulicoten. Baarle-Nassau-grens, Boschoven. Driehuizen. Eikelenbosch. Gorpeind. Groot- en Klein-Bedaf, Loefkenshoek, Loveren, Maaijkant. Nieuwe en Oude Strumpt. Reth, Reuth. Schaluinen. Trommel. Veldbraak, Voske en Zondereygen (onder Baarle-Hertog).Baarle-Nassau...

Lees verder
1981
2021-06-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Baarle-Nassau

→ Baarle-Hertog.

1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau - Ned. gemeente in de prov. NoordBrabant, bij de Belg. grens, 76,41 km2 (zand met bos en hei), 5400 inw.; 97,0 % r.k., 1,6 % overige en 1,4 % g.kerkg. (1971). Tot de gemeente behoren de dorpen Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré. In Baarle-Nassau liggen Belg. enclaves op Ned. gebied, behorend tot de Belg. gemeente -»-BaarleHertog. Ove...

Lees verder
1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Baarle-nassau

gem. in N.-Brabant, 3300 inw., dooreengegroeid m/d Belg. gem. → Baarle-Hertog.

1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau - grensgem. in N. Brabant, aan den spoorweg Tilburg-Turnhout; bestaat uit twee parochie-dorpen: B.-N. en Ulicoten; ruim 3 300 inw., bijna allen Kath.; opp. 7 409 ha. Veeteelt, land- en tuinbouw; een paar kleine sigarenfabrieken. Toerisme in verband met het Kempensch landelijk natuurschoon. Klooster der Paters van den H. Geest (novicia...

Lees verder
1916
2021-06-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau - Gemeente, N.-Brab., arr. Breda, kanton Tilburg; van B. liggen enclaves in de Belgische gemeente Baarle-Hertog en omgekeerd; de gemeente bestaat uit een deel van het dorp Baarle (station spoorlijn Tilburg-Tumhout) en vele gehuchten; 2600 inw.; stroohulzen-fabriek, landbouw, veeteelt; de gemeente bevat veel heide- en dennebosschen.