Wat is de betekenis van Baarland, De Baarlanden?

2002
2022-12-01
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Baarland, De Baarlanden

Een bij de laatmiddeleeuwse expansie van de zeearmen in de Zak van Zuid Beveland behouden gebleven oud polderlandschap. Het bestond uit twee delen, die als West- en Oost-Baarland werden onderscheiden. West Baarland omvatte lange tijd ongeveer het gebied van de voormalige gemeenten Baarland en Oudelande. Op Oost Baarland lagen behalve het nog bestaa...

Lees verder