Wat is de betekenis van Azijn?

2020
2021-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

azijn

verdund azijnzuur. vloeistof die bestaat uit verdund azijnzuur en onder andere gebruikt wordt om voedsel smaak te geven of te conserveren. Volgens het Nederlandse Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen van 24 maart 1998 mag azijn niet minder dan 4% azijnzuur bevatten. Als de hoeveelheid azijnzuur lager is dan 4%, is het edik. In Noord...

Lees verder
2020
2021-12-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

azijn

(1885) (Barg.) rum. • Azijn, rum. (Taco H. de Beer (red.): Onze Volkstaal. Deel 3. 1885. Alphabeti-sche Woordenlijst van het Bargoensch) • (Paul Van Hauwermeiren: Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen. 2020)

Lees verder
2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

azijn

azijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-zijn 1. zure vloeistof die gebruikt wordt om smaak aan gerechten te geven ♢ wij doen altijd olie en azijn op de sla 1. kijken of je azijn gedronken hebt [...

Lees verder
2016
2021-12-06
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

azijn

Vloeistof van vocht en azijnzuur (6 tot 10%). Geur, reuk en smaak wordt bepaald door de hoeveelheden van andere stoffen, die vaak ook de naam aan de azijn geven. Azijn wordt hoofdzakelijk gebruikt als grondstof voor diverse sausen, dressings, mayonaise e.d.

2005
2021-12-06
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

azijn

Wijnmoordenaar. Iedere wijn sneeft die hiermee in aanraking komt. Salades (gastvrije azijnonthalers) kunnen het best aangemaakt worden met citroen. Net zo lekker, en soms vaak lekkerder. En ook de wijn blijft zich van zijn beste kant laten zien. Onthoud ook dat de uitdrukking 'het lijkt wel azijn’ geldt voor slechte, heel zure wijnen...

Lees verder
1990
2021-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

azijn

azijn - Een zure vloeistof die bestaat uit verdund en onzuiver azijnzuur. Het ontstaat door de zuurgisting van wijn, bier, cider of ale en het wordt gebruikt als smaakversterker of conserveringsmiddel.

1981
2021-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Azijn

een verdunde oplossing van azijnzuur in water. Dit laatste ontstaat door oxydatie van alcoholhoudende vloeistoffen, b.v. wijn, bier, met azijnzuurbacteriën (zuur worden). Men kan ook azijn verkrijgen door verdunning van synthetisch bereid azijnzuur. Hierin ontbreken echter de geurige stoffen die b.v. in wijnazijn voorkomen.

Lees verder
1981
2021-12-06
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Azijn

is een door gisting met azijnbacteriën uit wijnsteenhoudende vloeistoffen verkregen produkt. De gewone azijn, die in de handel is, is kunstmatige azijn, gewonnen uit spiritus en versneden met ten hoogste 20% wijnazijn. Wijnazijn wordt door azijngisting uit wijn gemaakt en is met aromatische kruiden een kruiderij en conserveringsmiddel dat de s...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Azijn

m. (-en), vloeistof vnl. bestaande uit (hoogstens 10 %) azijnzuur en water ; (zegsw.) hij kijkt of hij Azijn gedronken heeft, hij kijkt zo zuur als Azijn, hij kijkt zuur, verdrietig; (spr.) men vangt meer vliegen met een lepel stroop, dan met een vat -, men kan met vriendelijkheid (met vleierij) meer van de mensen gedaan krijgen dan met harde woord...

Lees verder
1954
2021-12-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Azijn

noemt men een oplossing, welke 5-6 % azijnzuur bevat en die door de inwerking van zuurstof (uit de lucht) onder invloed van bacteriën (Mycoderma aceti) op verdunde spiritus, wijn, bier of gegist fruit is verkregen. Naast het zuur bevat de oplossing, al naar de grondstof, verschillende stoffen, die bijdragen tot geur, smaak en kleur. Toepassing...

Lees verder
1954
2021-12-06
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Azijn

acetum, een zwakke en ongezuiverde oplossing van 4 % azijnzuur. zie ook acetum. Azijnzuur, acidum aceticum, scheikundige fomule CH3COOH, een etsende vloeistof (zie bijtende stoffen), die voor eventueel inwendig gebruik altijd sterk verdund moet worden (tot 4 a 6%!). zie ook acetum.

Lees verder
1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Azijn

s., jittik.

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Azijn

m. (-en), 1. vloeistof bestaande uit (hoogstens 10 perc.) azijnzuur en water, in de huishouding gebruikt, vooral bij het bereiden van spijzen; (spr.) hij kijkt of hij azijn gedronken heeft, hij kijkt zo zuur als azijn, hij kijkt zuur, verdrietig; men vangt meer vliegen met een lepel stroop, dan met een vat azijn, men kan met vriendeli...

Lees verder
1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Azijn

oplossing van 3 è. 8 % azijnzuur in water, doorgaans voor huishoudelijk gebruik.

1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

azijn

I. m. azijnen (v. Lat. acetum = azijn: zure vloeistof, azijnzuur, sterk verdund met water): zegsw. men vangt meer vliegen met een lepel stroop (of: honig) dan met een vat azijn, bereikt met vriendelijkheid en zachtheid meer dan met hardheid (Z.-N. met azijn vangt men geen vliegen); Z.-N. azijn drinken, zuur kijken. II. m. azijnen (een soort v. eik,...

Lees verder
1933
2021-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Azijn

1) kruid- en conserveeringsmiddcl met als essentieel bestanddeel → a. zuur, gewonnen door de zg. azijnzure gisting uit alcoholische vloeistoffen of door verdunning van gezuiverd azijnzuur of azjjnessence. IJsazijn is watervrij azijnzuur. 2) soort steeneik.

Lees verder
1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Azijn

Azijn - oplossing van 3,5 tot 8% azijnzuur (uitzonderlijk tot 13%), meestal gebruikt ter bereiding van spijzen en voedingsmiddelen. Wordt bijna altijd door biologische oxydatie verkregen, maar soms ook door verdunning van synthetisch azijnzuur in water. De biologische omzetting van aethylalcohol in azijnzuur geschiedt door bemiddeling van korte sta...

Lees verder
1928
2021-12-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Azijn

Wanneer wij van iemand zeggen „hij is zuur als azijn”, dan is dat voor dien persoon niet vleiend en het betekent, dat we op zijn gezelschap niet bijster gesteld zijn. In ons gedachtenleven zijn de begrippen azijn en zuur innig met elkaar verbonden, en naar het voorgaande zou men kunnen menen, dat ze iets onaangenaams uitdrukken. Toch is...

Lees verder
1926
2021-12-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Azijn

of edik is een zure vloeistof (azijnzuur verdund met veel water), die ontstaat door de werking van een bacterie (bacterium aceticum), die in de lucht voorkomt, op wijn, bier, en in ’t algemeen op zeer verdunde sterke dranken. Bekend is het, dat lichte wijnsoorten en bier, aan de lucht blootgesteld, reeds vanzelf zuur worden en in edik overgaa...

Lees verder
1916
2021-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Azijn

Azijn - De in het dagelijksch leven gebruikte a. wordt verkregen door de zoogenaamde azijnzure gisting van alkoholische vloeistoffen; hierbij wordt door de azijnzuurbacteriën, Mycoderma aceti., de alkohol veranderd in azijnzuur. Uit wijn wordt zoo verkregen de wijnazijn, uit bier de bierazijn. De meeste azijn wordt tegenwoordig bereid naar de snela...

Lees verder