Wat is de betekenis van avant la lettre?

2020
2022-01-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

avant la lettre

voordat iets of iemand bestond. voordat het genoemde begrip bestond. Wordt achter het genoemde begrip geplaatst. Voorbeelden: De wolken zijn onze redding. Ze houden Nederland in evenwicht. Anarchie. Daarom schilderden onze oude meesters voornamelijk de wolken. Die wisten dat. Daar waren ze al abstract avant la lettre. Bram...

Lees verder
1994
2022-01-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Avant la lettre

[Fr. = vóór het schrift] gezegd van een proef van een prent (afdruk van gravure) vóórdat het onderschrift, de titel of de signatuur zijn aangebracht (vgl. après la lettre en avec la lettre). In oneigenlijke zin wordt de uitdrukking gebruikt voor een pe...

Lees verder
1973
2022-01-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Avant la lettre

[Fr., lett.: vóór de letter], term gebruikt voor een prent waarop de namen van de graveur, de ontwerper en de uitgever en de titel nog niet voorkomen. Gewoonlijk zijn dit vroege afdrukken en zijn zij van een hogere kwaliteit dan de prenten après la lettre, waaraan bovenstaande gegevens zijn toegevoegd ten teken dat de prent vol...

Lees verder
1955
2022-01-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Avant la lettre

(woordelijk: vóór het onderschrift) eerste en beste afdrukken van etsen, enz.; fig.: voordat er sprake van was

1950
2022-01-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Avant la lettre

(Fr.), bijv. bep., van een prent gezegd: in de staat vóór het aanbrengen van het onderschrift: — oneig.: een realist avant-la-lettre, voordat er eigenlijk van realisme sprake was.

1933
2022-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Avant la lettre

Avant la lettre - Als een etser of graveur een plaat geheel gereed heeft, worden van deze plaat soms eenige afdrukken gemaakt, alvorens er een lettertje in gegraveerd wordt, zgn. avant la lettre. Deze afdrukken worden genummerd, door den kunstenaar onderteekend en tegen een hoogeren prijs verkocht.

1916
2022-01-17
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Avant la lettre

Eerste en beste afdrukken van etsen, enz.

1870
2022-01-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Avant la lettre

Avant la lettre of Vóór de letter is de naam, dien men geeft aan eenige exemplaren van gravures, die afgedrukt zijn vóórdat de staal- of koperplaat van onderschrift werd voorzien. Wegens hunne frischheid hebben zulke exemplaren veel hooger waarde dan de latere.

1864
2022-01-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

avant la lettre

avant la lettre - vóór het onderschrift (de eerste en beste afdrukken van koperplaten)