Wat is de betekenis van avant la lettre?

2024-07-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-15
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

avant la lettre

"Avant la lettre" is een Franse uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iets of iemand een bepaalde kwaliteit, eigenschap of titel al bezat voordat deze officieel erkend of benoemd werd. Het betekent letterlijk "vóór de letter". De uitdrukking wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een persoon, idee, c...

2024-07-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

avant la lettre

voordat iets of iemand bestond. voordat het genoemde begrip bestond. Wordt achter het genoemde begrip geplaatst. Voorbeelden: De wolken zijn onze redding. Ze houden Nederland in evenwicht. Anarchie. Daarom schilderden onze oude meesters voornamelijk de wolken. Die wisten dat. Daar waren ze al abstract avant la lettre. Bram...

2024-07-15
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Avant la lettre

[Fr. = vóór het schrift] gezegd van een proef van een prent (afdruk van gravure) vóórdat het onderschrift, de titel of de signatuur zijn aangebracht (vgl. après la lettre en avec la lettre). In oneigenlijke zin wordt de uitdrukking gebruikt voor een pe...

2024-07-15
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Avant la lettre

(woordelijk: vóór het onderschrift) eerste en beste afdrukken van etsen, enz.; fig.: voordat er sprake van was

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Avant la lettre

(Fr.), bijv. bep., van een prent gezegd: in de staat vóór het aanbrengen van het onderschrift: — oneig.: een realist avant-la-lettre, voordat er eigenlijk van realisme sprake was.

2024-07-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Avant la lettre

of vóór de letter is de naam, die men geeft aan enige exemplaren van gravures, die afgedrukt zijn, voordat de koperen plaat van een onderschrift werd voorzien. Wegens hun frisheid hebben zulke exemplaren, die meestal de naam van den kunstenaar dragen, veel hoger waarde dan de later afgedrukte.

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Avant la lettre

Avant la lettre - Als een etser of graveur een plaat geheel gereed heeft, worden van deze plaat soms eenige afdrukken gemaakt, alvorens er een lettertje in gegraveerd wordt, zgn. avant la lettre. Deze afdrukken worden genummerd, door den kunstenaar onderteekend en tegen een hoogeren prijs verkocht.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

avant la lettre

(a'vã la' lettrə') o. ( s) [Fr. vóór de letter] eksemplaar afgedrukt van een kopergravure, voordat deze van een onderschrift werd voorzien.