2020-02-17

AVA

AVA is de afkorting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

2020-02-17

AVA

American Viticultural Area. Bestaat sinds 1980 en is te vergelijken met AC, appellation controlée. Het garandeert dat 85 procent van alle druiven in de wijn uit het gebied op het etiket komen. Echt gerustgesteld mag u echter pas zijn als de wijn in kwestie ook nog lekker blijkt te zijn.

2020-02-17

ava

ava - Afkorting van algemene vergadering van aandeelhouders.

2020-02-17

AVA

AVA - Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

2020-02-17

Ava

In Engelstalige landen een vrij recente, waarschijnlijk verzonnen naam, mogelijk onder invloed van Lat. avis 'vogel'. Dus niet te vergelijken met Nederlands Ave. De naam heeft zich verbreid onder invloed van de Amerikaanse filmster Ava Gardner (1922-1990). In het Zweeds is Ava waarschijnlijk een vleivorm van Gustava. In het Rus. is Ava een mannelijke vleivorm van Augustus.

2020-02-17

Ava

Ava (Aiewa) is de oude hoofdstad van een voormalig koningrijk in Achter-Indië, dat denzelfden naam droeg, maar na 1757 een gedeelte uitmaakt van Birma. Na 1822 is zij de hoofdplaats van laatstgenoemd rijk. Haar oorspronkelijke naam is Aengwa (Vischvijver) maar in de charters des lands draagt zij dien van Ratanapoera (Juweelenstad). Zij ligt aan de Irawaddy tusschen twee kleine rivieren, die door een kanaal verbonden zijn, - dus eenigermate op een eiland. Zij is door een muur ter hoogte van 3 Ne...

2020-02-17

Ava

Ava - 1) stad in Birma: zie AWA. 2) de oudste bekende Duitsche dichteres; zij stierf, waarschijnlijk als kluizenares ± 1127. Schreef: Das Leben Jesu, Der Antichrist, Das jüngste Gericht; voor onzen smaak vrij dor en kleurloos.

2020-02-17

Ava

Ava - (Avah), stad in Syrië of in Elam, waaruit Sargon kolonisten zond naar Samaria, ca. 720 v. Chr. (4 Reg. 17. 24).

2020-02-17

ava

ava - v. zekere bedwelmende drank (in Australië) aval, o. verbindtenis door handteekening tot het betalen van het bedrag eens wissels, wanneer de schuldenaar in gebreke blijft; en aval, berg af