Wat is de betekenis van autopsie?

2023-09-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

autopsie

Autopsie (ook wel sectie of obductie genoemd) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd op een overleden persoon om de doodsoorzaak en andere mogelijke medische aandoeningen vast te stellen. Het doel van een autopsie is om een grondige analyse van het lichaam uit te voeren, om zo meer informatie te verkrijgen over eventuele ziektes of letsels die aanwe...

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

autopsie

autopsie - Zelfstandignaamwoord 1. een lijkschouwing

Direct toegang tot alle 20 resultaten over autopsie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

autopsie

(uitspraak: au-top-SIE) Zie (ook) sectie

2023-09-25
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Autopsie

Lijkschouwing (Grieks autoptès, ooggetuige). zie ook: lijkschouwing, obduceren, sectie.

2023-09-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Autopsie

[v. Gr. autos = zelf, en opsis = het zien] oorspr.: het zien met eigen ogen, eigen waarneming; 1 (biol.) persoonlijke waarneming van een biologisch verschijnsel of organisme; 2 (med.) het bezien van een patiënt om zijn ziekte vast te stellen; thans: lijkschouwing, sectie op een lijk om de dood...

2023-09-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Autopsie

lijkschouwing; sectie

2023-09-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

autopsie

bij het maken van een bibliografische of documentaire beschrijving: het uitgangspunt van de eigen aanschouwing van het document door de beschrijver.

2023-09-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

autopsie

autopsie - Lijkschouwing, zoals onderzoek en sectie van lichamen om de doodsoorzaak vast te stellen.

2023-09-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Autopsie

medisch: lijkopening, lijkschouwing (sectie) door artsen. Zij wordt soms in ziekenhuizen verricht ter wille van de wetenschap, maar slechts met toestemming van de familieleden. Zij kan ook justitieel gedaan worden om de doodsoorzaak vast te stellen bij verdenking van misdrijf of bij het gevaar dat een besmettelijke ziekte de dood veroorzaakt heeft.

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Autopsie

lijkschouwing

2023-09-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Autopsie

1. eigenlijk alleen lijkschouwing; wordt echter even vaak gebruikt voor: 2. sectie, lijkopening, pathologisch-anatomisch onderzoek in het kadaver; vgl. biopsie.

2023-09-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Autopsie

lijkschouwing.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Autopsie

(Gr.), v., onderzoek der inwendige organen bij lijkopening; lijkschouwing.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Autopsie

met eigen ogen waarnemen. Geneesk.: lijkschouwing en lijkopening om de doodsoorzaak vast te stellen.

2023-09-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

autopsie

v. lijkschouwing; lijkopening.

2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Autopsie

het met eigen ogen waarnemen, eigen aanschouwing, in tegenstelling met de kennis die berust op de waarneming door anderen verricht. In de mystiek betekent autopsie zoveel als de aanschouwing Gods, in de geneeskunde het onderzoek van den zieke, om de oorzaak der kwaal te leren kennen, zonder den patiënt te ondervragen. Ook betekent autopsie lij...

2023-09-25
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Autopsie

Laatste, doch nooit falende operatie.

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

autopsie

v. autopsies, autopsieën(Gr. opsia = het zien: lijkopening, lijkschouwing), (au = ou).

2023-09-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

autopsie

v. lijkschouwing, vergunning.

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Autopsie

lijkschouwing.