Wat is de betekenis van autonoom zenuwstelsel?

2024-05-30
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-30
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Autonoom zenuwstelsel

Deel van het nerveuze systeem dat vele lichaamsfuncties reguleert zonder dat het doordringt tot het bewustzijn Hartfunctie, ademhaling, spijsvertering, waterhuishouding en de regulatie van bloeddruk en lichaamstemperatuur vinden plaats zonder dat we het merken. Het netwerk van zenuwweefsel dat deze functies aanstuurt heet het autonome of vegetatiev...

2024-05-30
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

autonoom zenuwstelsel

autonoom zenuwstelsel - of vegetatief, of visceraal zenuwstelsel. Een netwerk van afferente en efferente zenuwbanen die de inwendige organen innerveren. Het werkt buiten de wil. Het zorgt voor het constant houden van het inwendig milieu van het organisme ( = homeostasis) en de regulering van de functies van de organen overeenkom¬stig de wisselende...

2024-05-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

autonoom zenuwstelsel

(G., nomos = wet), ook vegetatief of onwillekeurig zenuwstelsel genoemd. Regelt de functies die onafhankelijk van onze wil en als regel onbewust geschieden. Bestaat uit orthosympatische en parasympatische zenuwstelsel.

2024-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Autonoom zenuwstelsel

afzonderlijke aanduiding van een groot aantal motorische zenuwcellen, die zich onttrekken aan de invloed van de wil en dus zelfstandig (autonoom) werken. Geïnnerveerd worden het gladde spierweefsel en klierweefsel.

2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Autonoom zenuwstelsel

is de afzonderlijke aanduiding voor een groot aantal motorische zenuwcellen, omdat deze zich bovenal onttrekken aan de invloed van de wil, en dus in hoofdzaak zelfstandig, autonoom, werkzaam zijn. Het autonome zenuwstelsel innerveert glad spierweefsel en het weefsel van de klieren, weefsels, die vooral in de inwendige organen en de bloedvaten worde...

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Autonoom zenuwstelsel

Autonoom zenuwstelsel - (Gr. autos = eigen, nomos = wet). Wijl het a. z. de voor het vegetatieve leven noodige organen verzorgt, heet het ook vegetatief of oerzenuwstelsel. Het onderscheidt zich van het centrale z., zoowel in zijn bouw als in zijn functie. Van hersenen tot Peripherie is de zenuwbaan in tegenstelling met het centraal z. niet ononder...

2024-05-30
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Autonoom zenuwstelsel

(αὐτός, eigen en νόμος, wet) eigenwettig zenuwstelsel. Zoo noemt Langley de innervatie van klieren, gladde spieren en hart. Gaskell noemt deze innervatie het onwillekeurige zenuwstelsel. In den zin van Langley is het voornaamste kenmerk dezer innervatie, dat de zenuwgeleiding van het centraal zenu...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Autonoom zenuwstelsel

eigenwettig zenuwstelsel. Zo noemt LangIey de innervatie van klieren, gladde spieren en hart. Gas keil noemt deze innervatie het onwillekeurige zenuwstelsel. In de zin van Langley is het voornaamste kenmerk dezer innervatie, dat de zenuwgeleiding van het centrale zenuwstelsel tot aan het perifere orgaan niet ononderbroken (door één en...