Synoniemen van Autonoom

2019-12-05

Autonoom

Een autonoom persoon probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn en bewandelt op die manier een eigen levenspad. Intrinsieke motivatie is een vorm van autonome motivatie waarbij de persoon vanuit eigen overtuiging en normen en waarden keuzes maakt. Excentrieke motivatie daarentegen is een vorm van niet-autonome motivatie. Uit onderzoek blijkt dat het autonomiegevoel een belangrijke factor kan zijn bij het welbevinden van de mens. Indien een persoon dus zowe...

2019-12-05

autonoom

Autonoom is een beeld (2) dat geen andere functie heeft dan zichzelf te zijn, de functie van zo’n beeld (2) is de inhoud (2) ervan; i.t.t. toegepast, bijv. folder, vaas, hoed.

2019-12-05

autonoom

autonoom - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: au-to-noom 1. niet van iemand of iets afhankelijk ♢ Indonesië was vroeger een kolonie, maar is nu weer autonoom Bijvoeglijk naamwoord: au-to-noom ... is autonomer dan ... het autonoomst de/het autonome ... iets autonooms...

2019-12-05

Autonoom

Autonoom - [Gr.], bn. en bw., 1. zelfstandig in ethische en filosofische zin; levend naar of zich verwezenlijkend in eigen normen: het autonome denken; de autonome persoonlijkheid; ook van kunstvormen gezegd: de film als autonome kunst; 2. zelfstandig in juridische zin; autonomie (1. of 2.) bezittende, zelfstandig: de Britse dominions zijn —; autonome steden in het Romeinse Rijk (tegenstelling van heteronoom); 3. zelfstandig in biologische zin: het — zenuwstelsel (ten opzichte van het centra...

2019-12-05

AUTONOOM

bn. autonomie bezittende autonome steden in het Romeinsche rijk (tegenstelling van heteronoom).

2019-12-05

Autonoom

Autonoom - (plantk.), levensverschijnselen, die door inwendige oorzaken worden teweeggebracht, noemt men autonoom. Meer bijzonder gebruikt men het woord voor bewegingen, die zonder uitwendige aanleiding worden uitgevoerd (in tegenstelling met de aitiogene), zooals de circumnutatie van een stengeltop.

2019-12-05

Autonoom

Autonoom - (Gr. autos = zelf, nomos = wet) noemt men in de plantk. die vormingen, bewegingen of andere physiologische processen, welke in de plant plaats hebben zonder invloeden (prikkels) van buiten. Zijn deze er wel, dan spreekt men van aitionome processen ( Gr. aitia = oorzaak).