Wat is de betekenis van Autolyse?

2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

autolyse

autolyse - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) het uiteenvallen van weefsels en organen door de activiteit van hun eigen enzymen Woordherkomst met het voorvoegsel auto- met het achtervoegsel -lyse Verwante begrippen autolytisch

Lees verder
2017
2022-12-01
Gert Crum

Champagne compleet

Autolyse

de destructie van dode gistcellen door eigen enzymen. Als de wijn tijdens dit proces van autolyse nog lange tijd in contact is met de dode gistcellen, zoals bij sommige champagnes voor ze worden gedegorgeerd, zijn de smaakeffecten groot. Het mondgevoel wordt anders en de aroma's gaan richting acacia, biscuit, gist, brioche.

Lees verder
1994
2022-12-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Autolyse

[v. Gr. autos = zelf, en lusis = losmaking] zelfoplossing, het verschijnsel dat afgestorven cellen worden ontleed door hun eigen enzymen.

1993
2022-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Autolyse

zelfoplossing; zelfontleding

1974
2022-12-01
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

autolyse

(G., lúoo = oplossen), oplossen van een weefsel door zijn eigen enzymen.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Autolyse

[Gr. autos, zelf, lysis, ontbinding], v., zelfontbinding, het ontbinden van weefsels en organen ten gevolge van de activiteit van hun eigen enzymen. Onder normale omstandigheden vindt er in het lichaam een voortdurende opbouw en afbraak van weefselbestanddelen plaats. Wanneer de opbouw geblokkeerd is, zoals bij overlijden en bij ernstige weefselbes...

Lees verder
1955
2022-12-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Autolyse

zelfvertering van weefsels, wanneer geen nieuwe voedingstoffen worden aangevoerd

1954
2022-12-01
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Autolyse

autocytolysis, autodigestie, de na de dood optredende of anderszins ziekelijke ontbinding van weefsel door eigen enzymen (autolysinen), waardoor van het levend weefsel slechts een autolysaat overblijft, dat in tegenstelling tot rotting steriel is.

1954
2022-12-01
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Autolyse

Zelfoplossing, waargenomen bij vele afgestorven cellen. Het eiwit van het protoplasma wordt daarbij door enzymen (endoproteasen) afgebroken tot stoflen van lagere structuur (aminozuren). A. bij een organisme als gist kan men waarnemen door de gist bij 50o C te plaatsen, waarbij de cellen afsterven, maar de endotryptase werkzaam blijft en de gist do...

Lees verder
1949
2022-12-01
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Autolyse

(< → auto-, + → -lyse = -ontleding). Zelfontleding, het uiteenvallen van verbindingen, b.v. van dode weefsels, door de werking van eigen fermenten.

1947
2022-12-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Autolyse

betekent: zelfoplossing. Een orgaan of deel er van uit het lichaam genomen en in een steriele ruimte bewaard, ondergaat door inwerking van enzymen uit het orgaan zelf, veranderingen door afbraak der celbestanddelen. Deze werking komt dus niet tot stand door mikroorganismen (bacteriën, schimmels), welke het orgaan van buiten af geïnfecteer...

Lees verder
1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Autolyse

Autolyse - ( Gr. autos = zelf, lusis = oplossing), oplossings-proces, dat zich in de cellen afspeelt, waarschijnlijk doordat na den dood van de cel allerlei fermenten vrijkomen, die de oplossing van verschillende celstoffen bewerken. Dit proces kan men microscopisch volgen, doordat de stoffen, die opgelost worden, in die omstandigheden andere kleur...

Lees verder
1923
2022-12-01
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Autolyse

(λύσις, oplossing) (Jacoby), zelfontleding, oplossingsproces binnen de cellen, veroorzaakt door zekere orgaanfermenten; heeft bij afstervende eiwitlichamen, doch waarschijnlijk ook in het levende lichaam beteekenis; vgl. Autodigestie.

1923
2022-12-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Autolyse

(Jacoby), zelfontleding, oplossingsproces binnen de cellen, veroorzaakt door zekere orgaanfermenten; heeft betekenis bij afstervende eiwitlichamen, doch waarschijnlijk ook in het levende lichaam; vgl. Autodigestie.

1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Autolyse

Autolyse - Ieder dierlijk orgaan, steriel aan het lichaam ontnomen en aan zich zelf buiten invloed van micro-organismen overgelaten, verandert van samenstelling. Een deel der eiwitten worden omgezet in meer eenvoudige verbindingen: deze omzettingen geschieden onder invloed van enzymen, die in die organen voorkomen. Het verschijnsel heet autolyse. N...

Lees verder