Wat is de betekenis van autocraat?

2023-03-29
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

autocraat

Het begrip autocraat heeft 2 verschillende betekenissen: 1) vorst die in zijn gebied de onverdeelde heerschappij voert en met onbeperkte oppermacht regeert; alleenheerser. 2) eigenmachtig optredend persoon. iemand die eigenmachtig optreedt en zijn eigen wil oplegt.

Lees verder
2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

autocraat

autocraat - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) iemand die de alleenheerschappij voert Woordherkomst met het voorvoegsel auto- met het achtervoegsel -craat

Lees verder
2023-03-29
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

autocraat

Typisch autoritaire leidinggevende (letterlijk eigenmachtig).

2023-03-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Autocraat

[Gr. autokratès = zijn eigen heer, onafhankelijk] absoluut heerser; eigenmachtig iem.

2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Autocraat

(autokraat) alleenheerser; eigenmachtig persoon

2023-03-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Autocraat

alleenheerser. Autocratie is de bestuursvorm, beheerst door een boven de leden van de groep staande macht. De leiding, bestaande uit één of meer personen, verenigt in zich de gehele staatsmacht, zonder verdere controle.

Lees verder
2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Autocraat

alleenheerser; eigenmachtig persoon.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Autocraat

(<Gr.), m. (...craten), 1. heerser die alle staatsmacht in zich verenigt; alleenheerser; 2. (fig.) eigenmachtig optredend persoon.

Lees verder
2023-03-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

autocraat

m. „zelfbeheerser”, eigenmachtig vorst of persoon.

2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

autocraat

m. autocraten (onbeperkt alleenheerser; eigenmachtig persoon), (au = ou).

2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

autocraat

enz. → autokraat enz.

2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Autocraat

[Gr. autos, zelf, kratos, macht], m. (-craten), 1. alleenheerser; 2. (fig.) iemand die alleen zijn eigen wil tracht te doen gelden; eigenmachtig optredend persoon.

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Autocraat

Autocraat - alleenheerscher; iemand, die alles zelf eigenmachtig leiden wil. Autocratie, alleenheerschappij; autocratisch, onbeperkt heerschend, eigenmachtig.

2023-03-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

autocraat

autocraat - m., alleenheerscher; eigenmachtig persoon.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

AUTOCRAAT

m. (...craten), heerscher die alle staatsmacht in zich vereenigt; alleenheerscher; (fig.) persoon die aan ieder zijn wil tracht op te leggen. AUTOCRATIE, v. onbeperkte heerschappij. AUTOCRATISCH, bn. en bw. de autocratische regeeringsvorm.

Lees verder
2023-03-29
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

autocraat

autocraat - autokraat, m. (autocraten), zelfheerscher, alleenheerser