2020-02-25

Autapomorfie

Afgeleid kenmerk dat maar bij één taxon in de stamboom voorkomt Autapomorfieën zijn unieke kenmerken van een soort die voor die soort belangrijk kunnen zijn maar geen houvast bieden bij het toekennen van een positie in de stamboom omdat ze verder nergens voorkomen. De mens heeft binnen de homininen veel autapomorfieën in zijn gedrag, zoals taal, werktuigen en cultuur, maar ook in de morfologie, vooral van de schedel (kin, hoog voorhoofd, rond achterhoofd). Ook neanderthalers hebben autapomor...