Wat is de betekenis van Austrische talen?

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Austrische talen

(eigenlijk: zuidelijke talen), overkoepelende benaming, in 1906 voorgesteld door W.Schmidt, voor de Austroaziatische en Austronesische talenfamilies, die naar zijn mening genetisch een eenheid vormen.

1947
2022-11-27
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Austrische talen

is een naam, die door den ethnoloog en linguist pater W. Schmidt gegeven is aan een groep talen, welke zowel de Austronesische als de Austro-Aziatische taalfamilies omvat. Samenhang metde Tibetaans-Chinesetalenisook vermoed (door K. Wulff).Totdeaustro-aziatische groep behoren enkele talen van oude bevolkingsbestanddelen op Malakka (Semang, Senoi),...

Lees verder
1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Austrische talen

Austrische talen - Austro-Aziatische en Austronesische talen, namen, die sinds eenigen tijd in gebruik zijn in plaats van Maleisch-Polynesische talen. Voor een kort overzicht van de typeerende eigenaardigheden dezer talen, zie Javaansch. Voor het belangrijkste gedeelte van dit taalgebied, van Ned. standpunt bezien, zie Indonesië, Indonesische talen...

Lees verder
1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Austrische talen

Austrische talen - Onder dezen naam worden door Pater W. Schmidt S. V. D. in zijn boek: Die Mon-Khmer Völker een groot aantal talen samengevat verspreid over een taalgebied, dat zich uitstrekt van Madagaskar in het W. tot Paascheiland in het O., van ’t N. v. Voor-Indië, Formosa en Hawaï in ’t N. tot Nieuw-Zeeland in het Z. met uitsluiting echter va...

Lees verder