Wat is de betekenis van Augustus, (maand)?

1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Augustus, (maand)

Augustus, (maand) - de achtste maand van het jaar, heette in den Romeinschen kalender, die het jaar met Maart liet beginnen, Sextilis (Lat. mensis sextilis = zesde maand). Bij de invoering van den Juliaanschen kalender door Julius Caesar in 45 v. Chr. werd zij de 8e maand, al bleef de naam Sextilis nog behouden, terwijl het aantal dagen van 29 op 3...

Lees verder