Wat is de betekenis van Augustus?

2020
2023-02-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

augustus

achtste maand. de achtste maand van het jaar. Voorbeelden: In Antwerpen wordt traditioneel op 15 augustus "Moederkesdag" gevierd. Op die dag gaat sinds 1977 in de Sinjorenstad al even traditioneel de Rubensmarkt door. De Standaard, 1996 Van ambtenaren en docenten wordt eenvoudigweg verwacht dat ze vanaf 1 augustus 1...

Lees verder
2020
2023-02-06
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Augustus

Lat. 'geheiligd, gewijd, verheven, eerwaardig' (vandaar de ironie in 'August de domme'). Letterlijk betekent de naam 'vermeerderaar', van het werkwoord augere 'vermeerderen', vergelijk het Grieks sebastos (zie Sebastianus). Augustus was sinds 27 voor Christus de bijnaam van Octavius Caesar (Octavianus). Na hem namen alle Romeinse keizers deze bijna...

Lees verder
2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Augustus

Augustus - Eigennaam 1. (mannelijke naam)

Lees verder
2018
2023-02-06
Ewoud Sanders

Journalist, taalhistoricus, trainer

Augustus

achtste maand Gaius Octavius werd op 23 september 63 v.Chr. geboren. Hij was het lievelingetje van zijn oudoom Julius Caesar - de man die zijn naam zou verbinden aan de maand juli (z.a.). Toen Caesar in 44 v.Chr. werd vermoord, bleek hij de achttienjarige Octavius zelfs als zijn zoon te hebben geadopteerd. Octavianus (zoals hij zichzelf noemde) de...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

augustus

augustus - zelfstandig naamwoord uitspraak: au-gus-tus 1. de achtste maand ♢ in augustus wordt het graan geoogst Zelfstandig naamwoord: au-gus-tus

Lees verder
2017
2023-02-06
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Augustus

Augustus - Romeins keizer (27 v.C. tot 14 n.C.), eig. Caius Octavius en na zijn adoptie door Caesar, Caius Iulius Caesar Octavianus. Hij was een zoon van C. Octavius en Attia, geboren in 63 v.C., en door zijn oudoom Iulius Caesar geadopteerd. In 48 v.C. werd hij pontifex. Terwijl hij zich te Apollonia in Illyrië met zijn studie bezighield en het kr...

Lees verder
2017
2023-02-06
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Augustus

Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus (63 v.C.-14 n.C.) werd geboren als C. Octavius, zoon van C. Octavius en Atia. Suetonius haalt verhalen aan, volgens welke zijn moeder in de tempel van Apollo zwanger zou zijn gemaakt door een slang, en het kind, een zuigeling nog, eens op het dak van een toren werd gevonden, met zijn gezicht naar de zon gekee...

Lees verder
2009
2023-02-06
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

augustus

Aangenomen zoon van Caesar, eerste keizer van het Romeinse rijk (21 voor Chr. tot 19 na Chr.).

2000
2023-02-06
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

augustus

augústus (-a, -um), - van Lat. augēre, vermeerderen, tot aanzien brengen: in aanzien staand, verheven, eerbiedwaardig.

1997
2023-02-06
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

augustus

In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel grote augustus! voor. Vgl. Mullebrouck (1984). Dit lijkt mij een eufemistische vervanger van wel grote goedheid! De vloek verliest door die eufemisering een belangrijk deel van zijn theatrale geladenheid. De emotionele betekenis stel ik gelijk aan die van wel verdraaid! grote Mozes!

Lees verder
1997
2023-02-06
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Augustus

Achtste maand van het jaar: zie August.

1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Augustus

[Lat. = de Verhevene, van augere = vergroten, verhogen, verheffen] bijnaam van keizer Octavianus (63 v. Chr.-14 n. Chr.), na hem van vrijwel alle Romeinse keizers.

Lees verder
1990
2023-02-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

augustus

augustus - De achtste maand van het jaar in de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender. Bevat 31 dagen en valt tussen juli en september. De maand is in 8 v. Chr. genoemd naar de eerste Romeinse keizer, Augustus Caesar. De oorspronkelijke naam was Sextilus, Latijn voor de zesde maand, die augustus was in de vroegere Romeinse kalender.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Augustus

[Lat., verhevene; Gr.: sebastos], m., min of meer sacrale eretitel, het eerst gedragen door de eerste Romeinse keizer, Gaius Octavius (als keizer Augustus bekend), hem in 27 v.C. door de Senaat verleend. Door de naam augustus aan te nemen en niet die van Romulus of een titel als rex of dictator, wist Augustus aanstoot te vermijden bij trouwe aanhan...

Lees verder
1964
2023-02-06
voornamen

Voornamenboek

Augustus

m Lat. ‘geheiligd, gewijd, verheven, eerwaardig' (vandaar de ironie in ‘August de domme'). Letterlijk betekent de naam ‘vermeerderaar’, van het werkwoord augere 'vermeerderen’, vgl. het Gri. sebastos (zie Sebastianus). Augustus was sinds 27 v. Chr. de bijnaam van Octavius Caesar (Octavianus). Na hem name...

Lees verder
1959
2023-02-06
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Augustus

Eerste Romeinse keizer (63 v. Chr.-14 n. Chr.), zie Romeinen – republiek; zie Romeinen – Augustus; zie Romeinen – eerste eeuw; zie Romeinen – vierde eeuw.

Lees verder
1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Augustus

rispmoanne, Augustus.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Augustus

1. eerste keizer van Rome; 2. m., achtste maand van het jaar, Oogstmaand.

Lees verder
1949
2023-02-06
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Augustus

I. i, m. bijnaam van Octavianus sedert zijn alleenheerschappij, en na hem van alle Romeinse keizers, = Majesteit, Keizerlijke Majesteit; bij lateren ook Perpĕtŭus Augustus. II. a, um, Augustisch, van Augustus, pax, Ov., mensis, de maand Augustus, ter ere van Aug. zo genoemd (vroeger mensis Sextilis), Iuv., domus, Ov. ; o...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Augustus

of Oogstmaand, 8ste maand, genoemd naar keizer Augustus. — (Lat. = vermeerderaar), eretitel, met de betekenis „doorluchtig”, voor het eerst verleend aan Octavianus (27 v.C.), daarna aan alle keizers.

Lees verder